Kapacitet i coaxkabel

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg har et videosignal løbende i et coax kabel som bliver ødelagt i den
anden ende. Jeg kan umiddelbart måle mig frem til at der ligger 20nF i
kablet, hvordan slipper jeg af med dem? der er brugt 75ohms antennekabel,
men RG58 er også prøvet uden at det blev bedre.
Det er composite video jeg overfører og den taber noget linjesync. troe jeg
problemet er så det bliver et noget grumset billede jeg går ud af det i den
anden ende.

--
Vh. Peter Andersen
Re: Kapacitet i coaxkabel
Quoted text here. Click to load it

Hvor bliver det ødelagt ?

Quoted text here. Click to load it

Hvordan gør du det ?

Quoted text here. Click to load it

Finder et bedre kabel (75 ohm er okay) ?
Finder noget udstyr der kan sende singlaet så langt som det skal (hvor
langt er det ?)
Hvad har du af udstyr i begge ender ?


Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Kapacitet i coaxkabel
Quoted text here. Click to load it

Jeg har ikke kigget på det endnu, men da det er pga. en kapasitet i kabler
så går jeg ud fra det er de lodrette flanker i liniesinalet der buer,
hvilket også passer med at billedet "flyder ud" i linierne..

Quoted text here. Click to load it
Kapasitetsmeter over kablet. Tog så kablet af og satte en 20nF kondensator
på hvilket gav nøjagtig samme billede.

Quoted text here. Click to load it


Det er sådan set meget simpelt. Et kamera der går ud til en monitor og et
længere kabel (10m) til næste monitor. Ikke spor andet.

Problemet opstår når det lange kabel sættes til, så går det galt på første
monitor, ligemeget om monitor 2 et tilsluttet eller ej.

Skriv lige igen hvis jeg ikke har udtrykt mig klart nok...

--
Vh. Peter AndersenRe: Kapacitet i coaxkabel

Quoted text here. Click to load it


Hvordan har du sat de to kabler sammen?

Der er noget der hedder impedanstilpasning og det skal være iorden ved lange
kabler, ellers får du sjove resultater (skygger).


Re: Kapacitet i coaxkabel
Quoted text here. Click to load it
lange

 . . . Og desuden kommer det også an på de stik, du bruger, både på kablet
og det stik, kablet blivet tilsluttet. Disse skal også være på 75 ohm, hvis
det er den impedans, du bruger *hele* vejen igennem.

Re: Kapacitet i coaxkabel
Quoted text here. Click to load it
lange

 . . . Og desuden kommer det også an på de stik, du bruger, både på kablet
og det stik, kablet blivet tilsluttet. Disse skal også være på 75 ohm, hvis
det er den impedans, du bruger *hele* vejen igennem.


MVH
Bo Holmqvist
www.jerNhesteN.dk
www.holmqvist.dk/Billedgalleriet/index.htm

At kontakte mig: Besvar denne - ret i adressen efter devisen: "Fjern lyden,
men lad billedet stå"
<suk opgivende="on">Alt dette bare for at undgå spam</suk>

Re: Kapacitet i coaxkabel
Quoted text here. Click to load it

Kablerne fra kameraet har været sat sammen med en antennefordeler ud til de
to monitorer. Her er det så problemet opstod pha den kapasitet, jeg har nu
sat en lille forstærker til at føde det lange kabel og det fungerer bedre,
dvs. nu har jeg inden problemer med billedet på den første monitor.

Hvordan skal jeg foretage den rigtige impedanstilpasning og hvornår er det
vigtigt? kan jeg med den rigtige impedanstilpasning undgå problemet?


--
Vh. Peter AndersenRe: Kapacitet i coaxkabel

Quoted text here. Click to load it
de

Sikre at både fødningen af kablet og monitoren har 75 ohm.

På nogle monitorer kan du, via en omskifter, til/fra-koble de 75 ohm. Hvis
de er frakoblet kan monitoren sidde midt på et langt kabel (via et T-led),
uden at du får problemer.

Vær også opmærksom på at BNC dele til 50 og 75 ohm ikke er ens.

Quoted text here. Click to load it

Altid.Sansynligvis.

Re: Kapacitet i coaxkabel
Quoted text here. Click to load it
Ja, Den ene monitor var ikke tilpasset noget som helst andet end noget
højohmsk haløj og det hjalp en del at jeg satte en modstand i enden.

Quoted text here. Click to load it
Hvordan? du tænker på ohm tilpasningen? eller..?

Quoted text here. Click to load it

Her mente jeg problemet med kapasiteten i kablet når det lange kabel
parallelforbindes med  det kabel jeg føder min ene monitor med.

--
Vh. Peter AndersenRe: Kapacitet i coaxkabel

Quoted text here. Click to load it

Netop impedansen.Hvis du parallelforbinder kablerne, så har du allerede ødelagt
impedanstilpasningen.

En ordentlig fordeler burde kunne gøre det og det lader ikke til at din
antennefordeler er ordentlig til dette formål.

Den anden måde er at sætte kablerne efter hinanden og så tilslutte den ene
monitor i samlingspunktet, men indstillet til høj impedans.Re: Kapacitet i coaxkabel
Quoted text here. Click to load it

Handler det om at lave en spændingsdeler af nogle modstande hvis det skal
gøres optimalt?

Quoted text here. Click to load it

det kommer jeg jo ikke af med kapasiteten i kablet af.... bemærk at det
drejer sig ikke om et højfrekvent moduleret antennesignal, men om et
composite videosignal.

--
Vh. Peter AndersenRe: Kapacitet i coaxkabel

Quoted text here. Click to load it

Det kan du gøre, men husk at forstærke signalet.

Quoted text here. Click to load it

Og det er nok derfor din antennefordeler ikke virker.
Glem den kapacitet, den er en del af de 75 ohm i kablet. De andre parameter
der indgår i de 75 ohm er induktansen, serie modstanden og parallel
modstanden (her regnes normalt med ledningsevne, dvs. 1/modstand).


Re: Kapacitet i coaxkabel

Quoted text here. Click to load it

Det her er ved at nærme sig transmissions-linie-teori.

Den dybere matematik kan jeg ikke gøre rede for, men jeg ved hvordan man skal
bruge kabler til hørere hastigheder.


Hvis man tager et 75 Ohms kabel, et kamera med 75 Ohms udgang og f.eks. en
monitor med 75 Ohms indgang, så har man impedanstilpasning.

Hvis de tre enheder er gode nok, vil man stort set kun have en lille dæmpning af
signalet, men ingen forstyrelser eller forvrængning af billedet på monitoren.

For at fordele signalet til en ekstra monitor skal man opretholde de 75 Ohm for
alle tre kabler, så det går altså ikke bare at bruge en topolet samlemuffe til
direkte forbide kablerne. Den simpleste deling er et modstandsnetværk, men det
dæmper signalet meget mere en rigtig fordeler.

Ved mistilpasning kan der f.eks. opstå reflektioner i kablet, og så får man
skygger på billedet hvis kablet er langt nok.

Reflektionerne svarer lidt til de bølgereflektioner man ser når man smider en
sten i vandet, og bølgerne når en tilpas lodret kant.

For at gøre det endnu mere mærkelig, så kan den karakteristiske impedans (f.eks.
de 75 Ohm) næsten aldrig måles med et almindeligt ohmmeter.


Det har altid undret mig lidt at et kabel med nogle ohm DC modstand, adskillige
nF kapacitet og en ikke ubetydelig induktion kan bruges til noget som helst
fornuftigt, men det virker i praksis.


--
  Med venlig hilsen,    Ove Kjeldgaard,    nospam AT privat DOT dk
  Natur og Friluftsliv: <http://hiker.dk

Re: Kapacitet i coaxkabel


Quoted text here. Click to load it
(f.eks.
Quoted text here. Click to load it

Ikke "næsten", den kan ikke måles med et almindeligt ohmmeter, hvis du måler
50/75 ohm er det noget andet du måler.


Re: Kapacitet i coaxkabel
Quoted text here. Click to load it

Er det ikke et spørgsmål om hvordan det indgangstrin er koblet?  har ikke
set nogen diagrammer til slige projekter hvor der ikke sidder en 75ohms
modstand i indgangen.

Men jeg har den rigtie impedanstilpasning i det hele ( i hvertfald
tilnærmelsesvis så godt som det nu kan blive).
Hvis jeg skal eksperimentere med en rigtig fordeler, hvordan skal den så
opbygges? dvs. spændingsdeler.
P..t deler jeg signalet efter kameraet og på min lange ledning har jeg
monteret en forstærker. Det fungerer fint.

Jeg er stadig ikke med på hvorfor jeg ikke kan definere problemet ud fra
kapasiteten i mit eksa kabel. DVs. jeg har et signal til en monitor, det
signal sætter jeg et åbent kabel/kondensator på og her er en kapasitet der
går hen og ødelægger noget. Impedanstilpasser jeg kablet ændrer det ikke på
noget.


--
Vh. Peter AndersenRe: Kapacitet i coaxkabel

Quoted text here. Click to load it

Så vil du måle modstanden og ikke kablets impedans (De skulle selvfølgelig
helst være det samme).


Quoted text here. Click to load it

Ikke hvis du kobler to kabler i parallel, eller du har en åben kabelende.

Quoted text here. Click to load it

Forstærkeren isolerer, så reflektioner på den lange kable ikke genere
signalet på det korte kabel.

Quoted text here. Click to load it

Ved impedanstilpasning vil du ikke forvrænge signalet, men signalstyrken vil
falde.

F.eks. har jeg nogle data på et RG59 75 ohms kabel der siger:
51pF/meter
Dæmpning ved 10MHz er 0.37 dB per 10 meter (dvs. knap 10% signal tab for 10
meter)


Quoted text here. Click to load it

Har du prøvet det lange kabel alene.Re: Kapacitet i coaxkabel
Quoted text here. Click to load it
Det er klart, men det har jeg ændret nu med min forstærker indkoblet.

Quoted text here. Click to load it
Reflektioner.... ja måske..

Quoted text here. Click to load it
Ja, og det gør heller ikke noget. Men har du opskriften på den enkleste måde
at lave en impedanstilpasset fordeler på til dette formål?

Quoted text here. Click to load it

Det er der ingen problemer i, problemet opstår jo på min første monitor når
det lange kabel kobles til.

Jeg vil dog gerne vide præcis hvorfor du mener det kun er et spørgsmål om
impedanstilpasning. Jeg har ingen af de reflektioner, bølger m.m., der
nævnes, det jeg har er skæve flanker i mit videosignal nøjagtig som hvis jeg
kobler en 10-20nF parallelt med signalet. På den anden side så vil der jo
også opstå den kapasitet ved x antal meter kabel jeg bare sender signal
igennem, men her er det jo ingen problemer - selvom impedanstilpasningen er
forkert!

--
Vh. Peter AndersenRe: Kapacitet i coaxkabel


Quoted text here. Click to load it
måde
Quoted text here. Click to load it

Ikke rigtig.
Det kan selvfølgelig laves med to spændingsdele i parallel (en par kabel),
på den måde reduceres påvirkningen imellem kablerne.
Spændingsdelerne skal selvfølgelig beregnes så de har 100 ohm
indgangsimpedans (fordi der sidder to i parallel) og 50 ohm udgangsimpedans,
men hvor meget det er nødvendigt at dæmpe ved jeg ikke.

En mere proff måde er at placere en video OpAmp foran de to spændingsdelere
fra før, så vil der ikke være overhøring mellem kablerne.

Quoted text here. Click to load it
når
Quoted text here. Click to load it

Mener du at hvis du kun har den lange kabel og nummer to monitor på, så
virker det ok?


Quoted text here. Click to load it
jeg
er

10-20 nF lyder også voldsomt, er det et tyndt og MEGET langt kabel du
bruger?

Impedanstilpasning giver først rigtige problemer hvis det er galt i begge
ender.


Re: Kapacitet i coaxkabel
Quoted text here. Click to load it

Jeg må bryde sammen og tilstå du har ret. De reflektioner der opstod i
kablet forsvand efter jeg impedanstilpassede den ene monitor og selv om jeg
kører begge kabler parallelt er der ingen reflektioner.

Jeg vil dog gerne vide hvordan jeg laver en rigtig spændingsdeler med to
impedanstilpassede udgange til dette formål.
En modstande parallelt og serielt koblet til fælles stel?

--
Vh. Peter AndersenRe: Kapacitet i coaxkabel


Quoted text here. Click to load it

Jeg "gider" ikke lige tegne et diagram (så skal jeg til at tænke og det
gider jeg ikke lige nu), men det du skal gå ud fra er at:

Alle kabler ses som en 75 ohm modstand til gnd.

Hvis et kable fjernes fra kredsløbet, så skal du se 75 ohm ind i kredsløbet
(De to andre kable skal medregnes).

Hvis du altid kan garantere at de enkelte udgange er belastet med 75ohm, kan
du bare designe til så lille spændingsdeling som muligt. En større
spændingsdeling vil mindske virkningen af mistilpassede impedanser.

Hvis der kommer en HF-mand forbi mit indlæg, kan han sikkert ryste et
diagram ud af ærmet, selv uden at tænke ;-)
Site Timeline