kan man måle batteriers kapacitet? - Page 3

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: kan man måle batteriers kapacitet?
Niels Kristian Jensen wrote, On 1/31/09 10:29 PM:
Quoted text here. Click to load it

jeg forstod det hele. hvilken del af:

"Det er simpelthen nødvendigt at vide hvilken type batterier, der er
tale om, ellers kan det oprindelige spørgsmål ikke besvares." + "du må
selv vælge typen", var det så du ikke forstod?

Quoted text here. Click to load it

1) der er ikke nogen ukendte batterityper her. vi kender vores batterier
i denne tråd og i virkelighedens verden, så der er ingen grund til at
tro det modsatte.
2) til nej: det har jeg jo hele tiden ment.
3) diskussion af spørgsmålet om hvor meget der skal til, mit oprindelige
bud var fuld (eller tæt på) afladning for at besvare det oprindelige. Er
du enig eller skal du bruge batteritypen før du besvarer noget som
helst, som sagt: Vælg selv batteri-typen du vil snakke om.

Quoted text here. Click to load it

spørgsmålet om: "var det mere klart nu", besvarer jeg med: Nej, det er
ikke mere klart nu end før. Jeg læste det du skrev før, nøjagtigt som
det jeg læser nu, så der er ingen forskel og fordi du ikke har tilføjet
noget nyt, så er det intet der er blevet klarere nu end før *).

men du har da ikke givet decideret dårlige svar, hvis det er det du
tror. jeg kan ikke huske hvem der har skrevet hvad, men du var vistnok
en af de få der knyttede kapacitet til dit svar og det du skrev var at
du, for at kunne besvare det oprindelige spørgsmål, blev nødt til at
kende typen. jeg skrev så at du selv måtte vælge typen (alle de typer du
kender) og så skrive hvad du vidste. det er da ikke nogen dårlig kritik
af dig.

men du må selv vælge batteri-typen, som sagt.


*) med forbehold for at nu er der muligvist for mange useriøse indlæg i
tråden, så jeg taber let tråden og overblikket over hvem der har skrevet
hvad og hvor henne.

Re: kan man måle batteriers kapacitet?
Jesper Poulsen wrote, On 1/30/09 7:15 PM:
Quoted text here. Click to load it
Jeg spurgte specifikt om batteriets kapacitet og kan ikke se det nævnt i
det du skriver.


Re: kan man måle batteriers kapacitet?
Quoted text here. Click to load it

Måling af et batteries tilstand afhænger meget af hvad kemi det bygger
på. En af de letteste at måle er LiIon, der vil en simpel
spændingsmåling give en god ide om ladetilstanden, andre typer kemi er
ikke så simpel, de kræver typisk en belastning.
Nøjagtigheden af sådan en måling er heller ikke særlig stor og det der
måles er ikke absolut kapacitet, men typisk en procent af tilbageværende
energi.

Her er et godt eksemple på sådan et måleapperat:
http://www.ztsinc.com/mbt1.html

Re: kan man måle batteriers kapacitet?
HKJ wrote, On 1/30/09 9:50 PM:
Quoted text here. Click to load it

Bravo! Du har som den første i tråden forstået at knytte kapacitet til
trådens indhold. Du virker ikke helt ukompetent. Hvad er forskellen på
batteriets kapacitet og energi ifl. dig?

Re: kan man måle batteriers kapacitet?

Quoted text here. Click to load it

Et batteris kapacitet angives traditionelt i amperetimer.
Energiindholdet kan angives i Joule eller watttimer.
I et ideelt batteri er sammenhængen wattimer = volt *amperetimer.
Der er altid tab i batterier saa sammenhængen gælder kun eksakt; hvis man
tager hensyn til tabene.

Amperetimer kan maales ved med en passende strømafladning at maale, hvor
lang tid der gaar til batteriet er afladet. I praksis vil man ikke aflade
til 0 volt men til en passende lav spænding, idet navnlig blybatterier ikke
taaler dyb afladning.

Amperetimer er saa ampere*timer.

Jeg har gode erfaringer med at maale paa et 12 volt batteri efter denne
metode med et billigt meter fra HN men man skal lige betænke, at det er en
tidsrøvende proces og hvis man ikke bruger energien til et eller andet
formaal er det ogsaa energispild. Saa det korte svar paa  "kan man maale
batterikapacitet" er: Ja :-)

AageRe: kan man måle batteriers kapacitet?
Aage Andersen wrote, On 1/31/09 4:03 PM:
Quoted text here. Click to load it

enig, men jeg tror du missede min pointe:

Der blev skrevet: "Nøjagtigheden af sådan en måling er heller ikke
særlig stor og det der måles er ikke absolut kapacitet, men typisk en
procent af tilbageværende energi."

Nu skriver du selv:

Quoted text here. Click to load it

Jeg ville umiddelbart mene at rest-energi og rest-kapacitet var/er
nogenlunde proportionale størrelser. Nu besvarer du en anden mands
indlæg så jeg er slet ikke sikker på at du kan stå inde for det der blev
skrevet, men hvorfor mener du så at der IKKE måles kapacitet, men en
procentdel af tilbageværende energi, når sammenhængen er som du skriver:

watt-timer = volt *amperetimer.

HUSK: Watt-timer = Energi.
HUSK: ampere*timer = Kapacitet.

Faktisk er mit umiddelbart bud, at integrerer man RHS over tiden, har
man nøjagtigt energien som funktion af kapaciteten, altså nogenlunde
proportionale størrelser. Er du enig eller har du en anden sammenhæng
eller vil du snakke om tab i batteriet eller andet jeg overser?

Quoted text here. Click to load it

Der er noget galt i det du skriver, energien er netop volt*amperetimer
så jeg går udfra at du mener at det er BEGGE ting der måles? Jeg spørger
lige igen: Du mener ikke at energien = kapaciteten pga. tab i batteriet.

Vil du uddybe det jvf. formlen for watt-timer (du har stavet det
forkert, men det går nok)?

Quoted text here. Click to load it

Du mangler lige at skrive at det netop er kapaciteten, men det vidste du
nok godt. Det er mere fordi jeg tror ikke alle herinde ved det (f.eks.
Hauge) og jeg kan læse at der vistnok er nogen der ikke forstod det
oprindelige spørgsmål...

Quoted text here. Click to load it

MANGE TAK FOR SVARET!

Men, der er stadigt noget at diskutere fordi du har svaret mig der skrev
til en person der skrev at: "der måles er ikke absolut kapacitet, men
typisk en procent af tilbageværende energi."

Så på det punkt, er der plads til flere synspunkter.

Re: kan man måle batteriers kapacitet?

"Master Fat Bastard"
Quoted text here. Click to load it

Ja nogenlunde.
Energi = spænding * kapacitet = spænding *strøm*tid

Hvis spænding og strøm varierer med tiden skal man integrere over tiden.

Ved energi forstaas her elektrisk energi.

Man kunne udmærket kalde Energiindholdet i batteriet for kapacitet.
Men man har altsaa valgt at kalde ladningsindholdet for kapacitet.


Quoted text here. Click to load it

Jeg løb desværre tør for t'er. Jeg har fyldt computeren op igen.

Quoted text here. Click to load it

Jeg maa tilstaa, at det er "kan man maale batteriers kapacitet?" jeg har
svaret paa.
Den fremgangsmaade du beskriver i dit oprindelige indlæg er saa uklar, at
jeg vil afstaa fra at svare paa det.


Quoted text here. Click to load it

Jeg mener, at det instrument, der henvises til, estimerer den procentvise
tilbageværende kapacitet og ikke den absolutte kapacitet eller den absolutte
energi og det er da en udmærket ting at kende den procentvise kapacitet.

Aage
Re: kan man måle batteriers kapacitet?
Aage Andersen wrote, On 2/2/09 10:55 AM:
Quoted text here. Click to load it

Hvad mener du så forskellen er?

Quoted text here. Click to load it

Selvfølgeligt gør de det, jeg læser altså at du bekræfter mig da jeg
skrev det samme og formodede at det var sådan man gjorde.

Quoted text here. Click to load it

Nej, det er faktisk forkert medmindre du mener noget andet end der står.

Energien i batteriet (den totale) er gemt (lagret) i udgangspunktet som
kemisk energi men det kan let omsættes til elektricitet, i.e. elektrisk
potentiel energi ved at forbinde de to poler med en strømførende ledning
hvilket er vigtigt (ellers virker det ikke, i.e. uendelig modstand).

Herved vil den kemiske energi i batteriet blive omdannet til elektrisk +
et tab (varme), dvs. den totale energi er summen af kemisk + elektrisk +
tabet (varme-energi) til ethvert tidspunkt. Når man taler om batteriets
energi, tales der altså om summen af de 3 typer til ethvert tidspunkt.
Denne vil falde sålænge der løber en strøm pga. tab (varme). Det er
ihvertfald min mening.

Quoted text here. Click to load it

Nej, man kunne ikke... Det gør man ihvertfald ikke. Det er vigtigt at
skelne, under antagelsen af at spændingen er konstant (hvilket den ikke
helt er), har man altså nogenlunde en sammenhæng ml. størrelserne
(proportionalitetsprincippet).

Quoted text here. Click to load it

Ja, de to ting er altså ikke helt ens og man skal ikke bytte om på dem
eller tro de betyder det samme.

Jeg læser at vi er enige i definitionerne.

Quoted text here. Click to load it

Du behøves heller ikke at svare, mange andre herinde har gjort det for
dig i en sådan grad at jeg ikke heller ikke føler det nødvendigt at
diskutere det længere fordi jeg er afklaret.

Quoted text here. Click to load it

Nej, det er jo netop det de skriver, så det er svært at være uenig i det
de skriver medmindre man ved andet.

Har du kendskab til apparatets virkemåde og var det det du mente med at
den fremgangsmåde jeg beskrev i det oprindelige var så uklar, at du ikke
havde noget at svare til det eller mener du bare at du ikke har kendskab
til apparatets virkemåde ifb. med kapacitetsmålinger og derfor vil du
ikke svare på den slags udover de generelle definitioner som vi er enige i?

Quoted text here. Click to load it

Du er heller ikke helt enig i HKJ som mente at der måles typisk en
procentdel af tilbageværende energi, medmindre HKJ underforstået mente
energi proportionelt med kapacitet. Producenten skriver jo selv det som
vi begge siger: Procentdel af tilbageværende kapacitet, derom ingen tvivl.Re: kan man måle batteriers kapacitet? [ måske... ]
Quoted text here. Click to load it

Hej!

Ja, cellekapaciteten kan estimeres under følgende forudsætninger:

*Batteriet har evt. en målbar faldende EMK, som funktion af restkapaciteten.

*Batteriet har en målbar stigende indre modstand, som funktion af
restkapaciteten.

*Producenten har en ensartet produktion af deres batteriserier.

*Batteriet måles ved en bestemt temperatur, hvis måleudstyret er simpelt
og dermed ikke tager højde for temperaturen.

-

Alkaline og brunstensbatterier som opfylder ovenstående kan få estimeret
sin restkapacitet ved at belaste batteriet med en kendt modstand og så
måle spændingen.

Duracell har flere gange haft et bøjeligt stykke pap/plast med indlejret
modstand og sikkert en form for temperaturmåler, som estimerer
restkapaciteten.

-

Genopladelige celler af typerne:
NiMH
NiCd
Lithium (ion, polymer, kobolt, LiFePO4)
kan ikke få deres restkapacitet estimeret, medmindre
akkumulatoren(cellerne) ladningovervåges under opladning og ladning.

Blysyrecellers restkapacitet kan tildels måles via EMK, hvis celletypens
karakteristikker er kendte.

hilsen

Glenn

Re: kan man måle batteriers kapacitet? [ måske... ]
Quoted text here. Click to load it

Hej!

Her er lidt læsestof:

http://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_battery#Capacity
Citat: "...
The capacity of an alkaline battery is strongly dependent on the load.
An AA-sized alkaline battery might have an effective capacity of 3000
mAh at low power, but at a load of 1000 mA, which is common for digital
cameras, the capacity could be as little as 700 mAh.[3] The voltage of
the battery declines steadily during use, so the total usable capacity
depends on the cut-off voltage of the application.
..."


Nogen gange kan man direkte se på et batteri, at man med stor sikkerhed
ikke får nævneværdig energi ud af det:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/39/Zn-mnrp.jpg

hilsen

Glenn

Re: kan man måle batteriers kapacitet? [ måske... ]
Glenn Møller-Holst wrote, On 1/31/09 4:04 PM:
Quoted text here. Click to load it

Det med at spændingen falder er ret let at genkende, det mindes jeg at
have oplevet før ved målinger... SVJH: Det gælder vist også
strømforsyninger der belastes kraftigt, at der sker noget med spændingen?

Nu er det godtnok lang tid siden jeg har arbejdet med oscilloskoper, men
en strømforsyning hvor man trækker meget strøm fra, kan vist heller ikke
helt holde spændingen oppe?

Quoted text here. Click to load it

Jep, nu ikke helt det jeg havde i tankerne men du har ret.


Re: kan man måle batteriers kapacitet? [ måske... ]

Quoted text here. Click to load it

Kommer an på hvad det er for strømforsyninger. Jeg bruger nogle 48V,
80Amp, og de falder kun ca 25mV når man øver belastningen fra 1Amp til
80Amp.

Bo //

Re: kan man måle batteriers kapacitet? [ måske... ]
Glenn Møller-Holst wrote, On 1/31/09 3:50 PM:
Quoted text here. Click to load it

hvor godt mener du det estimat er?

Quoted text here. Click to load it

hvornår gælder/gælder den antagelse ikke?

Quoted text here. Click to load it

hvornår gælder/gælder den antagelse ikke?

Quoted text here. Click to load it

lad os glemme det krav og snakke om et specifikt batteri og ikke nogen
serie...

Quoted text here. Click to load it

ja, lad os sige at temperaturen altid er 20 grader C, konstant. hvad
mener du måleudstyret skulle tage højde for?

Quoted text here. Click to load it

uddyb gerne "ved at belaste batteriet", please. Hvor længe mener du man
skal måle?

Quoted text here. Click to load it

ja, det virker vist ganske fint. er det ikke bare en spændingsmåler,
eller hvordan mener du det virker?

Quoted text here. Click to load it

why not?

Quoted text here. Click to load it

MANGE TAK!

uddyb gerne og tak for meget relevant svar omkring netop trådens emne.Re: kan man måle batteriers kapacitet?
Hej Master

Quoted text here. Click to load it

Jvis du har en god vægt kan du måle en vægtforskel mellem
et tomt og et fuld batteri.

--
Mvh Max


Re: kan man måle batteriers kapacitet?
Max wrote, On 1/31/09 8:35 PM:
Quoted text here. Click to load it

Hvad skyldes vægtforskellen?


Re: kan man måle batteriers kapacitet?
Hej

Quoted text here. Click to load it

At energi vejer noget.

--
Mvh Max


Re: kan man måle batteriers kapacitet?
Max wrote, On 2/1/09 9:56 PM:
Quoted text here. Click to load it
Nå, det er det du mener.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass-energy_equivalence

Re: kan man måle batteriers kapacitet?

Quoted text here. Click to load it

E=mc²


--
Mvh
Jesper Poulsen

Re: kan man måle batteriers kapacitet?
Quoted text here. Click to load it

Det har du.

Hilsen SvenRe: kan man måle batteriers kapacitet?
Sven Lundbech wrote, On 1/31/09 11:04 PM:
Quoted text here. Click to load it

Mange tak! Godt at jeg har fået lidt ud af el-undervisningen i min tid,
men det var godtnok svært at forklare de andre i kantinen og der er da
også flere her som hver har sin dagsorden og punkt til diskussionen.

Site Timeline