Kan en lambdasonde kalibreres, til lysdioder?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View

Hej   mest det stormer udenfor kan man jo hygge sig med noget elektronik....

Jeg har et brændefyr som jeg gerne vil have en indikator på, for at følge om
det brænder godt nok.
Der til har jeg så fået fat i en lambdasonde fra en bils udstødningsrør, som
jo netop måler CO2 i udstødningen.
Har så også fundet diagram til elektronisk indikator via 10 stk lysdioder,
via en IC kreds LM3914N

Har så bygget det samme og lige testet den, lambdasonden giver signal fra
sig, .........  men, det virker som om den skal være eller forblive over  en
bestemst temperatur før den måler korrekt.   Der er dog et varmelegme
indbygget i lambdasonden, men når den er slukket, viser den at der skulle
være meget røg, men fyret brænder rent.  Når varmelegmet tændes, skifter
lysdioderne gradvist fra den ene ende til den anden, efterhånden som den
bliver varm, sker over ca 30 sek. Men tilsidst slukker så den sidste
lysdiode, så er den for varm til at IC kredsen kan måle den og vise et
signal.

Har så holdt lambdasonden ind i et flammen fra et stearinlys og her passer
temp og lysdioder og røg rimelig godt, hvis man får det til at ryge lidt.

Jeg ved ikke ved hvilken temp at lambdasonden virker i, men der er jo varmt
i en bils udstødningsrør, så lad os sige >300 grader og nok over 500 grader.

Og jeg skal måle ca mellem 100-250 grader.

Nogen der ved hvilken temp en lamdbasonde skal have for at måle korrekt, og
om jeg så kan sætte en modstand eller andet ind i kredsløbet, så den bliver
kalibreret til en lavere temp, hvor jeg skal måle?

link    http://www.jetronic.se/ og   se under
Luft/bränsle blandningsmätare
http://www.powerpage.dk/pic/02sensor.gifMVH

TorbenRe: Kan en lambdasonde kalibreres, til lysdioder?
Du er hoppet på samme limpind som så mange andre.

Pkt1, så er den sensor lavet til biler, ikke til fyr.
2, så er dit display beregnet til at vise fed/mager ifht et blandingsforhold
der siger 1:14,7(bensin/luft)
3, den viser ikke andet end O2.
4, den er lavet til en gashastighed ala det du har i et forrør
5, Brug opvarmningen. Uden den er målingen værdiløs i et fyr.

Godt råd; Skaf karakteristikken på det aktuelle målegrej.

Tip mere;

normalt har man ca.
30mV v.3.3%O2
15 v 5,7
5 v 9

Målt v. 12V på varmelegemet, sensortemperatur 220grader c.

Som du jo har set nu måler du langt langt uden for det interessante område
med den kreds fra den side.

Faktisk skal ikke een eneste af dine dioder tænde hvis du er i et
interessant område, ifbm fyr.

Flyt området, så får du et fingerpeg.

Mvh
HenrikRe: Kan en lambdasonde kalibreres, til lysdioder?

Quoted text here. Click to load it
blandingsforhold

Hej Henrik    jamen så er det godt man kan lære noget nyt fra andre som lige
har mere viden på dette område, tak for det.

Valget på en lambda fra en bil, var at den så var overdimentioneret (temp på
+ 500 grader) til fyr på ca 200 grader, så den kan holde længe. Og at den er
overkommelig i prisen (brugt) og de laves  i stor antal, så de er nemme at
komme til. For det sker ofte at noget er SPECIEL bliver avancen ofte alt for
høj, og så kan man kommer meget længere med andre alternativer, i mange
tilfælde. For selv en guldpris kan blive for høj.

Hvad jeg er blevet overrasket over er at den skal op i så høj temp. før den
måler korrekt. Fordi at måle ilt eller CO2, forholdet i mellem dem, skal jo
også virke om en bil går i tomgang eller ved fulde omdrejninger. Og regnede
med at den kunne bruges ret dirkete fordi det er kun ilt eller CO2 der
indgår i en forbrændning, lige meget om det er brænde (træ)  benzin eller
diesel, er der lidt andet men er ikke så væsentlig.

Du har ret når lambda sonden er driftvarm så er alle mine lysdioder slukket.

Den burde vise ilt indholdet uanset flowhastighed.  Og om den er fed eller
mager, ja det er jo samme forhold bare at skalaen er forskudt.
Hvad jeg så ikke ved er hvilken ilt % den skal have når brændet brænder rent
nok. Hvis det oser fra brændet må det være fed blanding.

Det undrer mig  lidt at man skal bruge varmelegme på noget som er beregnet
til at sidde i et udstødningsrør, der burde da ellers være varmt nok!
Jeg skal også bruge lambdasonden til at justerer karburator på min MC engang
til foråret.

Men vil helst få den kalibreret til at vise om forbrændingen er ren nok, og
effektiv nok.  Prøver at få temp langt ned, så det brænder længere og får
højere effektivitet. Men så er grænsen tæt på at det brænder ikke rent nok,
så det er det jeg skal bruge lambdasonden til.


MVH

TorbenRe: Kan en lambdasonde kalibreres, til lysdioder?
Quoted text here. Click to load it
den
jo
regnede

Ikke rigtigt.

En lambdasonde i en bil er egentligt ikke en sensor men mere en kontakt, der
skifter omkring lambda1. Du er revnede ligeglad med lambda1 i dit fyr, så
den funktion kan du ikke bruge.Se karakteristikken på sensoren.

Biler bruger IKKE sensoren ved tomgang, eller ved fuldlast. Faktisk er
lambdasensoren kun aktiv v. cruise, og ikke ret mange andre steder. Kun de
få biler der kører med wideband sensorer har sensoren i drift konstant.

Du kan ikke bare kopiere bilteknikken til dit fyr fordi det arbejdsområde du
vil køre i ikke er det samme. Se igen karakteristiikken.


Quoted text here. Click to load it
slukket.

Yep......når den er kold viser den sikkert fuld udslag , og flader så ud til
nul i takt med den varmer op.

Quoted text here. Click to load it

Det bør den måske, men det gør den ikke ;-)

Se igen karakteristikken. Skalaen er ikke bare forskudt, men højst ulinær.
Du er dog så svineheldig at den del at skalaen der er interessant for
dig<30mV, er acceptabelt skæv.


Quoted text here. Click to load it
rent
Ja...temperaturen og gashastigheden varierer fra halvkoldt og langsomt til
8-900 grader og jetfart. Opvarmningen er en måde at kompensere for disse
sjove forhold.

Quoted text here. Click to load it
engang

Det kan du ikke. Beklager, men du skal ikke forvente at få andet at vide en
"over 14,7" eller "under 14.7"
Det er ikke muligt at justere efter feks 0,85volt på lambdaen og sige noget
intelligent om hvad blandingsforholdet reelt er. Se igen karakteristikken.

Jeg har bygget en del at de kredsløb til folk der vil have
blandingsforholdet overvåget, ie hvis feks brændstofpumpen går ned i effekt,
og blandingen mager ud, så vil man kunne se det, men idet man SER det så er
blandingen allerede kritisk mager hvis der er tale om fuldknald på feks en
turbomotor.


Quoted text here. Click to load it
og
nok,

Som nævnt en del steder, så skal du kigge på karakteristikken. Den siger en
del til dig.

Man kan faktisk trimme sådan et fyr ind med et termometer, og en
sodtester(kaffefilter og pumpe)

Det du egentligt er int. i er at få mest muligt ud af dit brænde, og det kan
du ikke. Din røggastemperatur vil komme under dugpunktet der hvor det hele
kører ideelt. Derfor er røggastemp dikterende for hvad du kan og ikke kan.
Trim dit fyr til laveste mulige temp, uden løbesod. temp. må ikke falde
under xxx grader nogen steder i dit skorsten, snak med skorstensfejeren her.
han kender den præcise gradtal han vil acceptere.

Mvh
HenrikRe: Kan en lambdasonde kalibreres, til lysdioder?
Hej Henrik

Tak for din gode info.
Jeg var ikke klar over at en lambda kun bliver brugt/måler på et så smalt
område i biler.
Troede de kunne mere, ud over det.

Prøver alligevel at lave flere forsøg med den, med lidt ekstra elektronik.

Jeg har et termometer i afgangsrøret på fyret, og har også brugt
kaffefilter, den gang jeg fyrede med olie.
Hvis jeg er heldig kan med justering, burde den kunne både vise på ilt og
varme i én måling, på de lavere temp. omkring 100-200 grader.

Hvis det ikke lykkedes godt nok, findes der så en lambda til fyr i det
måleområde?

MVH

TorbenRe: Kan en lambdasonde kalibreres, til lysdioder?
Jo det kan lade sig gøre ved at øge spændingen over lambda, ca 0,5 V og så
regulerer lambdaen selv resten, så det passer til indikatoren.
Bare forsyningsspænding er rimelig konstant.

TorbenRe: Kan en lambdasonde kalibreres, til lysdioder?
Quoted text here. Click to load it
og
bliver

Udover Henriks råd, som er fra en erfaren mand, er her lidt læsestof om
virkemåden.
http://auto.howstuffworks.com/question257.htm

Mvh MortenSite Timeline