Jording. CNC

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Jeg skal forsøke å beskrive systemet. På en liten CNC har jeg plassert
en stepperkontroller på hver av motorene X, Y, og Z.

Jeg har en PS, xformer, likeretter og hondensator. Den er plassert i
boksen fra en gammel CD-drive. Minus 24V er jordet i boksen.

Fra denne boksen fører jeg en skjermet kabel, 2x0,4 + skjerm. Denne går
som en busskabel, fra PS -> X -> Y -> Z, og føder stepperkontrollerene.
Skjermen blir skjøtet tilsvarende, men ikke jordet ved kontrollerene.

Fra hver av X, Y, og X fører jeg en skjermet 7x022. Den skal forsyne
kontrolleren med step og directionsignal + signalene fra mikro-SW for
endestopp. Kontrollerene har hver sin LM317 som genererer nødvendig
intern 5V.

Jeg fører ikke jordingen av skjermene på signalkablene inforbi boks nr 2.

Paralellkabelen fra PC går inn i en boks, tilsvarende PS-boksen.

CNC-maskinen står i et miljø som ikke er egnet til en vanlig PC med
skjerm og KBD. Derfor treng jeg et styrepanel med fungsjonene:
Automat / Manuel
Clock wise / Contra clock wise
step-X
step-Y
step-Z

Dette har jeg ordnet med 3 stk G16V8 + en 555. Plassert på et print i
boks nr. 2. Jeg vil føde disse 4 kretsene med 5V fra LM317 på en av
kontrollerene, 110mA.

Så langt har jeg kommet, men jeg står tibake med utfordringen logikkjord
og jording av skjemene.

Jeg vurderer å ta 5V gnd fra PS-boksen nærmest mulig sammenkoplingen av
-24V og jord(gul/grøn).

Jeg ønsker synspunkter på valgene mine.

HM

Site Timeline