Instrumentation amp

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
I AN-s ser vi eksempel på instrumentforsterker; tre op.amper koplet
sammen som en forsterker med differensial inngang.

Jeg skulle tro at nå til dags finnes denne koplingen integrert i en
pakke. Kan hende med en motstand som setter forsterkingen. En ferdig
krets fot termoelement.

Hva kan en (billig) slik krets hete?

HM

Re: Instrumentation amp
Den 26-04-2011 01:51, Harald Mossige skrev:
Quoted text here. Click to load it

Elfa har et fint udvalg, (kort link: http://goo.gl/UOQL4 )

/Jan

Re: Instrumentation amp
Den 26.04.2011 13:22, skreiv Jan Rasmussen:
Quoted text here. Click to load it

Jeg har slått opp  og valgt DIL8 og lav pris og ender med INA2126.

Vill denne kretsen skape uforutsatte utfordringer som utvidelse av
sortemanget mitt?  Er det temperaturdrift som kan skape praktiske
vanskeligheter?

HM

Site Timeline