installation af en oven med 380 vol - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: installation af en oven med 380 vol

Quoted text here. Click to load it

København åbnede op for en elektrisk station i 1892. Der var tale
om et 2x110 V DC net, helt isoleret fra jord.

I 1902 åbnede et nyt værk (på Østerbro) med 2x220 V DC. Der var
nemlig ønsker om en længere rækkevidde fra det nye værk, hvilket som
bekendt lader sig gøre økonomisk fordelagtigt ved en højere spænding.
På den anden side er der personsikkerheden som trækker i den anden
retning mod så lav spænding som muligt.

Ved det nye værk lagde man midterlederen til jord. Motivet til at lægge
midterlederen til jord var at undgå den risiko, at en yderleder ved en fejl
fik afledning til jord, og at der så kunne opstå en spænding på hele 440 V
på den anden yderleder i forhold til jord. Ved at have midterlederen lagt til
jord ville der maksimalt være en spænding på 220 på hver spændingsførende
leder i forhold til jord.

Jeg har haft en teori om, at Norge valgte IT-systemet pga en undergrund,
der er uegnet til TN- eller TT-systemjording. Yderligere var det min tanke,
at man netop har holdt sig til en netspænding på kun 230 V pga ovenstående
problematik. Og derfor var jeg nysgerrig efter at høre, om de nye systemer
i byerne på 400/230 V så var TT- eller TN.

--
Cubus
http://cubus-adsl.dk/Re: installation af en oven med 380 vol

Quoted text here. Click to load it
at
fasene
er

Quoted text here. Click to load it
ikke
system,
inn i
elektrolyse
1990
mot
ikke
jobber,
<http://www.energifakta.no/documents/Miljo%20og%20velferd/Samfunn/Historie.h
tm
Quoted text here. Click to load it
beslutningsprosessene
jeg
fejl
til
tanke,
Beklager glippen med 100 år feil. Historien om Hammerfest som ligger langt
mot nord, og har det derfor mørkt store deler av året, kom av at de året før
hadde besøk av et skip med Elektrisk belysning som lyste opp hele havnen.
Borgermesteren besluttet derfor i juni 1890 at Hammerfest skulle få
elektrisk gatebelysning, og det ble avsatt kr 2000,- til dette. Det var også
litt unøyaktig å bare skrive gatebelysning. Det hadde man jo hatt med gas i
veldig mange år.

De nye anlegg som bygges er TN-S, tror jeg den riktige betegnelsen er. Altså
et 5 leder system. I Stavanger som er den by som har kommet lengst, har det
vært endel feilkoblinger. Som at PE og N har vært forbundet, med det
resultat at Returstrømmen har gått i bygningenes armerings jern i tillegg
til i N lederen. En god historie var et kontorbygg hvor alle dataskjermer i
2 etasje flimret veldig. Her fulgte nemlig strømmen armeringen i 2 etasje,
til en utvendig bro, og ned i transformatoren. Men jeg tror dette var helt i
begynnelsen, hvor man kanskje hadde glemt hele N lederen.

220 Volt i forhold til jord er i utgangspunktet dødelig. I et IT system er
det O volt, om alt hadde vært ideelt. Men man hadde kanskje så høytflyvende
tanker i Norge at der skulle man klare det ideelle?

Undergrunden fra Nationaltheatret til Majorstuen ble bygget i 1923. Disse
har helt andre spenninger. Over 400 Volt tror jeg.

Med hilsen
Arne OffenbergRe: installation af en oven med 380 vol

Quoted text here. Click to load it

Man har skullet lave et kompromis mellem personsikkerhed og en
økonomisk rentabel forsyning, og der synes det som om man på
tidligt tidspunkt har lagt sig fast på en maksimal spændingsforskel
mellem jord og en vilkårlig spændingsførende leder på 250 V,
også i tilfælde af opståede fejl. Såfremt dette ønske ikke har været
indfriet har der gjaldt skrappere regler for udførelsen af installationerne.
I en dansk bog fra 1940'erne for elinstallatører står fx, at hvis der på
nogen måde kan opstå en spændingsforskel mellem en spændingsførende
leder og jord på over 250 V AC skal installationen betragtes som
højspænding, og langt skrappere regler gælder for udførelsen.

Quoted text here. Click to load it

Men kun indtil den første fejl opstår, den første afledning til jord.
Lad os sige, at den ene fase i et IT system får en god afledning til jord
et sted,  så jorden bliver lagt til dette potentiale. Hvis en person nu
kommer i berøring med en anden fase opstår der over personen
den fulde netspænding (i tidsrummet indtil den første fejl rettes).
Ikke så smart med en netspænding på 400 V, men sikkert
acceptabelt i en afgrænset installation. IT-systemer bruges fx
også i DK i visse virksomheder.

Quoted text here. Click to load it

Sikkert med skrappere regler for udførelsen af installationen.

--
Cubus
http://cubus-adsl.dk/Site Timeline