Hjelp, TINY15 ADC

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Programmet "ADC.asm" i dk.binaere er et forsøk på å bruke ADC i TINT15.

Hensikten med programmet er å måle spenningen over en belyst gul 5mm LED i
sperreretningen. Det skal bli et LUX-meter.

Spenningen over belyst LED er 40 mV målt med "Fluke 8022A", men etter
oppkopling, STK500, og gjennomkjøring av programmet, måler jeg 4mV og den
leste verdien av ADCH/ADCL = 0x3FF. Jeg innbilder meg at inngangsmotstanden
på ADC2 og 3 er meget høy.

Utlesing av ADC1 er 0x0000 med tilnærmet 2,7V inn.

Jeg reiner med at det er initialiseringen som er feil.

Noen som kan hjelpe?

I ferdigprogrammet skal ADC1 flyttest til ADC0: ADC1 er resservert til annet
formål. Hva spessielle ting må da programmeres?

HMRe: Hjelp, TINY15 ADC


Quoted text here. Click to load it

Jeg kender ikke meget til Tiny15. Andre af seriens A/D konvertere kræver, at
kredsløbet man måler på har en impedans mindre end 10 K ohm. Der trækkes
strøm når der samples. Så måske er det problemet.

Ove
  

Re: Hjelp, TINY15 ADC

Quoted text here. Click to load it
at

Det kan også vera eit av problema, men der er feil i programmet også. ADC1
kar Ri = 2K5, men resultatet 0x00 avviker altfor mye :-)

HMSite Timeline