Herstal Touch blinker

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hey med jer

Nu har sF8%gt lidt rundt pE5% nettet for at finde en logisk forklaring pE5%
fE6%nomenet.

inde pE5% selvet.dk mente de at det nok var spF8%gelser eller "klumper" i
strF8%mmen, andre steder havde vejret betydning.

sE5% nu tE6%nker jeg ville sF8%ge et svar hos folk der reel viden omkring
emnet.

problemet bestE5%r som sagt i at mine to halogen pE6%rer fra herstal stE5%r
og blinker i forskellige tempo og det er meget sjovt til fest, men
ellers ret stresset at vE6%re vidne til.

er der nogen umiddelbar lF8%sning pE5% problemet kan man bytte om pE5%
ledninger eller

de to pE6%rer er tilsluttet en trafo selvfF8%lgelig og man kan ved
berF8%ring pE5% ledningen dE6%mpe op og ned, slukke tE6%nde osv....der sidd=
er
en lille justering af touch fF8%lsomheden pE5% trafo'en, men denne har
ikke stor funktion, frekvensen i blinkene E6%ndrer sig lidt, men det er
det.

hE5%ber i kan hjE6%lpe mig, da jeg ellers mE5% smide lortet ud..

pE5% forhE5%nd tak

_/Rasmus

Re: Herstal Touch blinker

Hey med jer

Nu har søgt lidt rundt på nettet for at finde en logisk forklaring på
fænomenet.

inde på selvet.dk mente de at det nok var spøgelser eller "klumper" i
strømmen, andre steder havde vejret betydning.

så nu tænker jeg ville søge et svar hos folk der reel viden omkring
emnet.

problemet består som sagt i at mine to halogen pærer fra herstal står
og blinker i forskellige tempo og det er meget sjovt til fest, men
ellers ret stresset at være vidne til.

er der nogen umiddelbar løsning på problemet kan man bytte om på
ledninger eller

de to pærer er tilsluttet en trafo selvfølgelig og man kan ved
berøring på ledningen dæmpe op og ned, slukke tænde osv....der sidder
en lille justering af touch følsomheden på trafo'en, men denne har
ikke stor funktion, frekvensen i blinkene ændrer sig lidt, men det er
det.

håber i kan hjælpe mig, da jeg ellers må smide lortet ud..

på forhånd takhttp://moppe.dk/herstal.html

mvh
JBHRe: Herstal Touch blinker
Quoted text here. Click to load it

Altså startede du med at søge steder hvor folk trpor på spøgelser :-)
 
Quoted text here. Click to load it

Tjek min hjemmeside og kom gerne med feedback. Jeg tror at du har en
defekt kondesator.......Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Min egen hjemmeside nu med nyt domæne http://www.moppe.dk
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Herstal Touch blinker
Hejsa,

--

så nu tænker jeg ville søge et svar hos folk der reel viden omkring
emnet.


--


Jeg tilslutter mig 113% til koret: Defekt kondensator, ca. 2kr i indkøb.


/ClausSite Timeline