Hall-generator

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
jeg har behov for å måle strømmen i en AC-leder, 0,5A. Jeg vet at der
finnes hall-detektorer i TO220(?) kapsel med ferdig V-spor for lederen.

Jeg ønsker andres erfaringer om utfordringen.

HM

Re: Hall-generator

Quoted text here. Click to load it

Harald, se side 42

http://www.nxp.com/acrobat_download/various/SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf

MVH
SørenRe: Hall-generator
Søren Leth Danielsen skreiv:
Quoted text here. Click to load it
Takk.
Først ser jeg på fig. 43.

0,5A gir ut en svært lav spenning, nede i uV området. Jeg ser også at
der er behov for en magnet som egentelig er en del av sensoren.

Det indikerer at jeg får noen magnetiske beregninger som beklageligvis
ligger utenfor kompetansefeltet mitt.

Av fig. 48 fremgår det at jeg skal ha en meget høy foraterking av
signalet, i størrelsesorden 1 000 000? Det innebærer at jeg nok må velfe
en annen IC en LM358, og da blir IC-valget også en utfordring.

Summa sumarum, her er så mange ukjente ting at jeg ser det vanskelig å
komme i mål før joleblotet.

Jeg får undersøke de to neste mulighetene.

HM

Site Timeline