Høreundersøgelse

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg har set at der er kommet nye audiologiske måleinstrumenter der udsender
hvidstøj, frekvenssweep, pure tones mv. og pr. automatik måler en babys
høreevne. Dvs. at man måler reflekterede lydbølger fra det indre øre.
Hvordan skelner man dem fra den lyd der afsendes ? Måler tidsforsinkelse ?
Faseforskelle ? huh ....
Min interesse skyldes at jeg vil lave et selvkalibrerende audiometer :) Jeg
kan regne ud at der skal anvendes en DSP processor til at regne på
signalerne ...Re: Høreundersøgelse
Quoted text here. Click to load it

Det er nok et tympanometer du tænker på. Det er en gammel dansk opfindelse
som har eksisteret længe som kommercielle apparater. Det virker ved at sætte
et svagt tryk på øregangen, og måle hvor meget trommehindens eftergivelighed
ændrer sig når den strammes af trykket. Det gøres ved at sende en tone
derind samtidig med trykket, og måle hvor meget af den der kommer tilbage,
med en mikrofon. Når trommehinden strammes sender den mere lyd tilbage til
mikrofonen.

Det kan også måle om trommehinden strammes når der kommer en kraftig lyd
(refleks-test). Det bruger man nogle gange støj til. Sweeptoner kan bruges
til at tegne et 3D billede af ørest akustiske egenskaber, men det er en mere
moderne feature.

Disse målinger siger dog ikke med sikkerhed om patienten faktisk kan høre
eller ej, men giver et godt billede af om øret virker rent mekanisk.

Der findes også en teknik hvor man måler hjerneaktivitet med elektroder,
mens man sende lyd ind i ørene. Det fortæller med større sikkerhed om
patienten kan høre.

Men alt dette kan ikke erstatte en kalibrering. For at kende det lydtryk der
kommer ud at telefonerne er man nødt til at måle det med en
referencemikrofon, for at kompensere for drift i telefonerne og
elektronikken. Men OK, hvis man indbygger en ref.mikrofon i telefonerne, kan
man lave det selvkalibrerende, bortset fra at ref.mikrofonen jo også skal
kalibreres engang imellem.  :-)

--
Ulrik Smed
Århus, DenmarkRe: Høreundersøgelse
Quoted text here. Click to load it

Ulrik, det skulle ikke være otoakustisk emission (OAE) man benytter sig af i
denne teknik til måling af børns høre-evne?


--
Mvh / Best regards,
Jack, Copenhagen

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Høreundersøgelse

Quoted text here. Click to load it

Jo, det har du nok ret i. Den teknik kender jeg ikke ret godt, men det er
noget med at måle lyd som øret selv udsender, efter der er sendt lyd ind i
øret.

--
Ulrik Smed
Århus, DenmarkRe: Høreundersøgelse
On Sat, 25 Sep 2004 11:11:03 +0200, "Jan Pedersen"

Quoted text here. Click to load it

Der er utroligt mange forskellige metoder, jeg kender vist efterhånden
de fleste.
Prøv at søge på DPOAE og TEOAE på google.
Prøv "ABR test"
Eller skriv "tympanometer" eller "226Hz" - læs, læs, læs.
Når du har læst kan du spørge om resten

Quoted text here. Click to load it

Det kan du pr. definition ikke.Du kan selvfølgelig sagtens kalibrere
diverse spændingsniveauer, men disse siger jo intet om hvordan din(e)
transducere har det. Og du får ALDRIG godkendt et instrument der måler
på sig selv.

Quoted text here. Click to load it

Jaeh.
Du vil finde større problemer end bare DSPen.Meget, meget større
problemer.

Skal du lave noget for "dig selv" nemt og billigt skal du bare købe et
ekstewrnt USB-lydkort til ca. 1000.-, så kan resten klares med
software. Du får det ALDRIG godkendt, men du kan blive MEGET klogere,
og lære en masse indne du går i gang.
--
[* -dk.admin]
=-50 From {\bJesper G. Poulsen\b} #En støjsender, et brokhoved.

Re: Høreundersøgelse

Quoted text here. Click to load it
udsender
?
Quoted text here. Click to load it
Næ godkendt efter medicindirektivet bliver det sikkert ikke. Men sjovt nok
tænker de ikke på at godkende anvendelsen af audiometre. Rundt om på
afdelingerne har de for vane at tilslutte forskellige hovedtelefoner til
audiometre de ikke er kalibreret til anvendelse sammen med....pga.
uvidenhed......

Årsagen til at jeg nævnte selvkalibrering er at Synoptik pt. er gået ind i
høreapparatbrnachen og de anvender et selvkalibrerende audiometer. Om det er
godkendt ved jeg ikke...sjovt nok anvender det små earplugs og ikke
hovedtelefoner....der indledes med udsendelse af noget der for mig virker
som Narrow Band noise hvorefter en computer beregner ørets respons...dvs.
det undersøges hvor meget lyd der returneres fra øret. Herefter kalibreres
der ved at "patienten" selv kan skrue op/ned for lydstyrken ved forskellige
frekvenser (tærskelværdier), Og så starter den egentlige test...... godkendt
er det nok ikke men hvad.....kan der tjenes penge på det er det vel
ligemeget.....godkendelse kræves der vel kun på offentlige audiologi
klinikker, hos ørelæger mv. ?! :) Ellers har Synoptik da et problem. :) Det
skal siges at der her kun er tale om en screening...hvis det konstateres at
patienten / kunden har et høretab der kræver korrektion skal patienten
henvises til en rigtig audiologisk undersøgelse. Min interesse i projektet
er opstået efter jeg selv har fået konstateret et høretab....så vil jeg da
lige ha mig mit eget audiometer og løbende tjekke om det er tid til at få
hørebriller :) Jeg har sku ikke lige plads i mit budget til et prof
audiometer :)
Sekundært har jeg et projekt kørende med et kommercielt Single Board
Computer projekt der kunne anvendes i denne sammenhæng :)
Men...selvkalibrering bliver nok ikke realiseret :(
Så kunne jeg alternativt tænke mig at vide om jeg ikke kan nøjes med en af
de billige akkustiske koblere der er på nettet og så et standard Sound Level
Meter med A-vægtning ? Jeg har regnet mig frem til en pris på dette udstyr
på ca. 1000 kr. eks. forsendelse og evt. dansk moms. For det koster vel en
mindre Herregård at få et audiometer kalibreret ude i byen ????Re: Høreundersøgelse
Jeg kan forstå der er to eksperter udi audiometri her i gruppen: Ulrik Smed
og Ole Geisler :) Mon disse kloge herrer kan aflare 3 "simple" spørgsmål for
mig ? :

1) Når man skal designe kæden sinusgenerator ( firkant -> sinus konverter) -
Digital Attenuator - Udgangsforstærker i et audiometer, hvordan får man så
et nogenlunde fingerpeg om hvilke spændingsniveauer udstyret skal
dimensioneres til? Det er nemt at se at der skal kunne leveres lydtryk i
området -20 til 120 dB HTL. Dette siger absolut intet om spændingen. Dernæst
kan man dimensionere udfra kendskabet til hovedtelefonens drifteffekt,
impedans (som funktion af frekvensen) mv. men spredningen på de enkelte
hovedtelefon sæt er enorm. Dernæst kan der jo tilsluttes forskellige
hovedtelefoner til et audiometer med vidt forskellige data...så der skal
indbygges mulighed for store udsving i spændingsniveauet....impedansen man
kan tilslutte skal vel variere fra 8 ohm til omkring de 600 ohm ? Det kunne
være rart at vide at udgangsspændingen skal variere fra spænding x til
spænding y, og udgangsstrømmen fra strøm a til strøm b. Så er det jo pærelet
at at dimensionere attenuator og udgangsforstærker til at kunne håndtere
disse værdier. Man kunne selvfølgelig vælge at sige at audiometeret er "født
med" et specifikt sæt hovedtelefoner og at det kun kan bringes til at
fungere optimalt med lige netop denne type hovedtelefoner...men det er jo
ikke så smart :( skidtet kunne gå i stykker og produktionen af denne type
hovedtelefoner kunne blive indstillet.

2) Medicindirektivet har nogle konkrete krav til et audiometer....men disse
gælder vel ikke hvis der kun er tale om at audiometeret skal give et
fingerpeg / screening ? Og at testen kun skal anvendes til at grovsortere i
2 grupper: OK hørelse - høretab , og så lave et audiogram der passer inden
for 5-10dB HTL ???

3) Jeg har et audiometer design hvor jeg har en digitalt styret
frekvensdeler der deler et 3.6MHz firkant signal ned til 11 frekvenser i
området: 125Hz til 8kHZ. Dette ledes videre til en firkant til
sinuskonverter bestående af en 4017 med 10 vægtede modstande der giver et
trip-trap sinus look-alike signal. Dette ledes videre til et digitalt styret
Sallen Key LP filter...resultatet er et sinus signal med THD < 1%.
Efterfølgende er der så en 8 bit Multiplying D/A konverter og en Digitalt
styret attenuator med 1 dB´s step lavet ved R-2R kobling. Dernæst en
interrupter lavet med kombinationen LED / LDR modstande (Vactors) (så
undgåes der hørbare klik) og afslutningsvis et udgangstrin (Klasse AB Push
Pull trin) med udgangsmodstande der kan kobles ind / ud med relæer. Designet
virker og der kommer fine sinussignaler ud der kan varieres over et stort
område med kombinationen af 1dB step Attenuatoren (0 til -130dB) og
Multiplying D/A konverteren. Tanken er så at kalibrerings værdier styrer D/A
konverteren og 1dB step attenuatoren giver mulighed for at variere i
området: 10 til -120dB i 1 eller 5 dB step. MEN.......jeg har set at prof
audiometre enten former sinusen ved at lægge en sinuskurve i en EPROM og så
udlæse den til en D/A konverter eller bare ved at lavpasfiltrere et
firkantsignal direkte. Så eneste argument for at anvende en 4017 som
sinusshaper skulle vel egentlig være at man får fjernet en 50-60 % af de
højere harmoniske fordi man får et signal der ligner en sinuskurve lidt og
herved kan man nøjes med en lavere orden i lavpasfilteret..... burde jeg
droppe 4017 og bare lavpasfiltrere firkantsignalet ? Hvad er mest
almindeligt i prof audiometre ?

(jeg ved godt at jeg sikkert skyder gråsspurve med stingermissiler med dette
projekt og at jeg sikkert kunne nøjes med mit USB lydkort, gode
hovedtelefoner og så lidt VB kode...og så havde jeg et fint Audiometer til
personlig brug...men nu har jeg en Single Board Computer jeg gerne vil
anvende og lyst til at rode med lidt analog teknik.....og måske.....engang
blive lidt klogere via projektet :) )Re: Høreundersøgelse
Quoted text here. Click to load it

Det mest almindelige er at der kun er et sæt telefoner til audiometeret. Og
det er i langt de fleste tilfælde et sæt TDH39 på 10 ohm. De er blevet så
meget en standard inden for feltet at man slet ikke kan forestille sig at de
pludselig skulle udgå af produktion. Nogle apparater kan køre med flere sæt,
og skal så kalibreres til hvert set. Spredningen på telefonerne er ikke så
vild, men den er da absolut til at få øje på, ligger vel i omegnen af 5-8
dB. Mange ældre apparater kan ikke kalibreres særskilt på hver kanal, så her
skal telefonerne være mest muligt ens.

Udgangsspændingen ligger typisk omkring 5Vpp for 120dB HL ved 500 Hz. Så
skal der være en del overskud til at kalibrere med, så udgangstrinnet kan
passende køre på f.eks. +-8 til +-15V. Til 110 dB max kan man klare sig med
betydelig mindre, der skal jo kun en tiendedel signal til. Det svære at et
få den meget store dynamik med, det kræver et meget støjsvagt udgangstrin.

Quoted text here. Click to load it

Audiometrene er inddelt i klasser med forskellige krav. Et screening
audiometer skal passe inden for +-3dB fra 125 til 4000Hz, og +-5dB ved 6000
og 8000 Hz. Jeg kan egentlig ikke lige huske om det krav faktisk er det
samme for alle klasserne. Frekvenstolerancen er +-3% for en screener.

Quoted text here. Click to load it

Der er mange sjove måder at løse disse problemer på. Et 4. ordens filter på
en firkant kan give et fint resultat som sinusgenerator. Det er billigt at
lave med 40xx switcher og en dynge modstande, men fylder en del.
Sinustabel/D/A konverter kan evt. laves i den uC man alligevel har, i stedet
for eprom løsningen. En DSP er nok også ved at være almindelig i nyere
apparater. Men selv med en god 16 bit D/A eller DSP skal der en hardware
attenuator på for at få dynamik nok. Hvis man bruger VCA til attenuator kan
den også bruges til at åbne/lukke blødt for tonen. Ellers skal der en
seperat løsning til, som f.eks. LDR/LED som er meget almindelig. LDR'er har
dog tit nogle trælse skavanker, de udvikler nogle gange lækstrøm der gør at
tonen kan høres svagt, konstant. Og mange af dem har alt for lang off-tid.
Men de har en støjfrihed der er rigtig svær at slå med andre løsninger.

--
Ulrik Smed
Århus, DenmarkRe: Høreundersøgelse
On Sun, 26 Sep 2004 02:27:58 +0200, "Jan Pedersen"

Quoted text here. Click to load it

Faktisk, jo.
Bemærk at vi taler om 140dB dynamik + lidt plads til kalibrering + at
du skal kunne "slukke" for -20dB - så 160dB dynamik er kriteriet.

Hvis du så regner med at 120dB er i laget 10Vpp, prøv at gå 160dB ned.
Du bliver chokeret over hvor svært det er.

Quoted text here. Click to load it

Jamen det er da et fint projekt. Men du opnår ikke bedre resultat end
med et eksternt lydkort, her kan du typisk opnå 120dB. Med de rette
attenuatorer kan du sikkert nå 150dB dynamik.

--
[* -dk.admin]
=-50 From {\bJesper G. Poulsen\b} #En støjsender, et brokhoved.

Re: Høreundersøgelse

Quoted text here. Click to load it

Faldt lige over den her:
http://www.otovation.com/hearole.html

Det er en PDA anvendt som audiometer, uden anden hardware end et sæt
telefoner, så vidt jeg kan se. De sættes i PDA'ens høretelefonstik.
Gad vide om den overholder kravene i Dansk Standard?

Måske de har sat modstande i serie med telefonerne, for at få
grundsuset ned, den går alligevel kun fra 0 til 90 dB.

Site Timeline