Forsyningsspænding til IC'er i Eagle

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg sidder og arbejder med et lille projekt i Eagle. Jeg bruger en
40xx CMOS IC men nE5%r jeg tegner diagrammet kan jeg ikke finde ud af
hvordan jeg tegner forsyningsspE6%ndingerne til IC'en. Sikkert et ret
dumt spF8%rgsmE5%l da lF8%sningen sikkert er enkel, men jeg har bare ikke
lige kunne finde den.

Mvh.
Christian


Re: Forsyningsspænding til IC'er i E agle
Quoted text here. Click to load it

Vanligvis er spenningstilførsler bare forstyrrende i skjemaer. Derfor er
spenningstilførselen til ICer tegnet og behandlet som egne "gater" i
kretsene. De vises ikke automatisk. Nåt det er snakk om CD40xx, så
kalles ikke spenningstilførselen "VCC" og GND.

Den "tungvinte" måten å gjøre det på, fordi det er uvanlig å starte rett.

Skriv "INV"orke, enter, på komandolinjen. Klikk på en CD40xx gate. Velg
"P", og plasser den nær tilførselstilkoplingen.

Add, Suplay, og plasser de spenningene som er tilkoplet "P" (VSS,VDD).
Legg signal.


Egentelig, så bør du begynne med å tegne spenningstilførselene, og bruke
"ADD" for å kople til de forskjellige spenningene. Deretter skal du
kunne legge til flere kretser, og spenningene blir automatisk tilkoplet.
Husk bare på at Eagel ikke ser at VCC. +5V eller VDD kan være samme
spenningen.

HM

Re: Forsyningsspænding til IC'er i Eagle
Quoted text here. Click to load it

Tusind tak for det. Det virkede jo som det skulle :D

Mvh.
Christian


Site Timeline