Forståelse af dc motor

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej

Jeg har bygget en boremaskinemotor om til hastighedsregulering sammen
med en atmega8. For at regulere hastigheden laver jeg et 50 Hz pwm
signal. Til at estimere hastigheden af motoren mE5%ler jeg spE6%ndingen
som motoren genererer nE5%r den coaster (tiden som der ikke er strF8%m pE5%
i pwm signalet). Det hele er koblet sammen med en p regulator med et
gain pE5% 50.
i den nedre hastighedshalvdel fungerer regulatoren fint, men nE5%r jeg
kommer op i den F8%vre halvdel, tager fanden ved motoren, og F8%ger
momentet dramatisk, og det er ikke muligt at skrue lineE6%rt ned for
hastigheden igen. Mit spF8%rgsmE5%l gE5%r pE5% om en dc motor virkelig er s=
E5%
ulineE6%r, eller om det er den mE5%de jeg styrer den pE5% der laver
problemer.
Motoren er med bF8%rster.

mvh
  Jeppe Holm

Re: Forståelse af dc motor
Quoted text here. Click to load it

Du skal langt højere op i frekvens, hvis du vil lave ordentlig back-EMF
styring. Det kan også være din gain der er alt for stor.

Jeg har lige luret i en gammel Elektor, hvor de laver en analog
regulreret PWM med back EMF, med 50 Hz frekvens.


De DC motorer jeg arbejder med har PWM frekvens på 15kHz og derover.

Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Forståelse af dc motor
Quoted text here. Click to load it

Ved en høj frekvens vil det knibe at få strømmen på på max niveau på
grund af selvinduktionen i motoren. Min erfaring siger mig at styring af
en motor skal tilpasses motorens parametre. dvs: mas strøm, induktans etc.

Bo //

Re: Forståelse af dc motor

"Jeppe Holm" :
Jeg har bygget en boremaskinemotor om til hastighedsregulering ...Batteridrevet eller 220V?

Per*Re: Forståelse af dc motor
Quoted text here. Click to load it

Batteridrevet.

att: Klaus
Hvad er det der gF8%r at det ikke kan lade sig gF8%re lE6%ngere nede i
frekvens?
Hvilket nr af elektor snakker vi om?


mvh
  Jeppe Holm

Re: Forståelse af dc motor
Quoted text here. Click to load it

Det kan godt lade sig gøre, men ikke nært så præcist.

Quoted text here. Click to load it

Gammelt.... januar 1997 (engelsk udgave)


Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Forståelse af dc motor
Quoted text here. Click to load it

jah det jeg kan sige om motorer og pwm er kun hvad andre har fortalt.
Det er formE5%lstjenligt at gE5% op i frekvens for at undgE5% hF8%rbar
snerren.
det er ikke godt at gE5% for hF8%jt, da RF udstrE5%ling og FET tab bliver
mulige/stF8%rre.
Det skal vE6%re sE5% hF8%j frekvens sE5% motor ikke fE5%r en diskontinuert
strF8%m
(som hE6%nger sammen med motorens tidskonstant.  3D% L/R  og
frekvensen skal alsE5% vE6%re feks.100x  hF8%jere end tidskonstanten for at
fE5% strF8%mmen ret konstant.)
Diskontinuert strF8%m giver ogsE5% stF8%rre varme afsE6%ttelse i motoren so=
m
er uF8%nsket .
Alt ialt omkring 20 kc til 50 kc det vil vE6%re bedste omrE5%de.

En batteriboremaskine trE6%kker vel en 10 A ved 12 volt. sE5% dens
tidskonstant mE5% vE6%re meget lille.
det vil vE6%re rimeligt at tro tidskonstanten er for kort til at motoren
kF8%rer med kontinuert strF8%m ved
frekvensen du bruger ,50hz.
hvis ikke der er andre E5%rsager,sE5% kunne det tE6%nkes at du lige nE5%r e=
n
kontinuert strF8%m i hF8%je ende.
Det kunne mE5%ske fF8%re til mere jE6%vn hastighed, stF8%rre moment mv.
mE5%ske ..
prF8%v at sE6%tte en lampe som ohmsk belastning pE5% og se om den giver
noget viden .. bedst var et scop jo..
 alt sagt med forbehold. pwm er svE6%rt og induktion er endnu svE6%rer for
mig.
alex
Re: Forståelse af dc motor
Quoted text here. Click to load it

Jeg trE6%kker lidt i land .. det kan IKKE  vE6%re overgangen fra
diskontiunert til konstant strF8%m i motoren.
Momentet E6%ndrer sig ikke af den grund.
Alex

Re: Forståelse af dc motor

Quoted text here. Click to load it


At motoren er med kommutatore er ikke nok, anker og felt kan være i serie
eller i paralel.

Jeg gætter på at de er paralel (schuntmotor), dermed bliver styringen lidt
triggi.
For at styre denne type skal anker og felt være tilgængelig hver for sig, 2
variable strømforsyninger.
Med omdrejninger gående fra 0 til -. skal feltet starte med 12V og ankeret
0V, ved at hæve spændingen
på ankeret til 12V når du det normale arbejdspungt. Fortsæt med at sænke
spændingen på feltet, dermed
stiger omdrejningerne men pas på, er den ubelastet løber den løbsk og kaster
viklingerne ud af ankeret.
Det er spændingen på ankeret du vil måle gennem "børsterne" som du siger,
men at foretage en måling gennen
en "forbindelse" der er beregnet til stor strøn er vanskeligt. Den vil
drukne i støj. Det er sikkert, at det ikke kan
foregå ved kHz.

mvh
SørenRe: Forståelse af dc motor
Quoted text here. Click to load it

Jeg har ikke lige lyst til at splitte motoren ad, da jeg skal bruge
den bagefter :-)
Men ellers sE5% hjalp det at fE5% frekvensen op, bare det at hE6%ve den til
675 Hz var nok. Jeg har nu fuld styr pE5% hastigheden af motoren.
Jeg sige tak for alle indlE6%ggene

mvh
  Jeppe

Site Timeline