Forsinkelse på analogt måleur

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej NG.

Jeg har et analogt måleur der bruges til at måle indholdet i en tank.
Problemet er at tanken flyttes rundt og indholdet skvulper rundt i tanken.

Det resulterer i at måleuret "hopper" fra tom tankt til fuldt tank.
Hopperiet bliver særligt udpræget fra ca. halv tank til næsten tom tank.

Jeg har været ved at søge lidt runt på nettet og i elektronik katlaoger for
at finde noget der kan give en smooth forsinkelse på referencespændinge ntil
måleuret.

Min tanke var at finde en eller anden form for forsinkelse a la. Når
indholdet skvulper rundt vil måleuret ikke reagerer før end efter ca.
1-2minutters forsinkelse. Eller forsinkeren skulle udjævne reference
spændingen således at måleuret hele tiden optimalt viser indholdet i tanken,
og derfor ikke hopper.

Er der nogen der har en god ide, til hvad der findes eller henvisnig til et
diagram.

Mvh Benjamin Søgaard


Re: Forsinkelse på analogt måleur
Benjamin Søgaard skrev:
Quoted text here. Click to load it

Hej Benjamin.
Det er her en betragtelig opgave at løse, hvis det skal være relativt
præcist.

Systemet med 1 føler giver flere problemer:

Hvis f.eks. tanken befinder sig i en vinkel på 30 grader vil føleren
give en forkert indikation, da niveauet i den ene ende vil være højere i
den anden anden ende og derved også på midten, hvor den nuværende føler
sandsynligvis er placeret. En anden ting er, at når væsken skulper frem
og tilbage på transport over en (næsten) vandret strækning. Her er det
ikke sikkert, at væsken flytter sig lige meget p.g.a. forskellige ting
(bagud, fremefter, mindre forhøjninger i terrænnet eller accelleration
og opbremsning - uanset en integration af målesignelet på den ene eller
anden måde.

Hvis det drejer sig om en relativt nøjagtige målinger af væskestand,kan
jeg foreslå to løsninger (efter en del års arbejde med måling af
væskestand i tanksystemer):

1. Anvendelse af et system, hvor påfyldt mængde manuelt angives og den
udledte mængde måles v.h.a. en flowmåler. Dette kan dog give problemer
med aflejring af okker i.f.m. drikkevand eller væsker, der kan
krystalliseres i flowmåleren.

2. Anvendelse af et system  ved brug af et system , der måler niveauet
v.h.a. fire niveau-sensorer: 2 sensorer, der placeres i hver ende af
tanken, og 2 sensorer der placeres i hver side af tanken. Systemet skal
herefter beregne middelværdien af de fire målinger (For-/ baglæns og
sideværts), men stadig ud fra en manuel angivelse af påfyldt mængde.
Dette indebærer, at en microcontroller med tilhørende program
implementeres i det samlede system. Hvis tanken har har en betydelig
større længde end bredde, kan de to sideværts følere evt. undværes -
afhængig af den ønskede nøjagtighed.

M.v.h.
Bjarne.Quoted text here. Click to load it

Re: Forsinkelse på analogt måleur
Quoted text here. Click to load it

Hvordan er føleren i tanken bygget ?

En mellemstor kondensator kommer du nok langt med.....

Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Forsinkelse på analogt måleur

Quoted text here. Click to load it

det nemmeste vil være at du lige lader væsken falde til ro efter du har
flyttet tanken, og med lidt træning vil du hen af vejen også være i stand
at vurdere væske standen ved at sammenligne de målinger du får medens væsken
skulper, da væske standen ved rolig væske vil være gennemsnittet af de
målinger du får når væsken skulper, dernæst skal man også som nævnt andet
steds i tråden, have i mente at måle resultatet er afhængig af hvor skævt
tanken står når du aflæser

 
Quoted text here. Click to load it

hvad skal måleuret vise medens de 1-2 minutter går, er der ikke en mulighed
for at man fejltolker måleuret hvis det står helt stille, på en eller anden
værdi, man kommer til at tro at det er den værdi der repræsentere  væske
stand der er i belholderen, og man giver sig til at tappe af beholderen,
sådan som jeg ser det er det ikke en god ide at lave dæmpning, uden dæmpning
kan du se på instrumentet hvor går væsken er faldet til-ro, og ikke skal stå
unædig længe og vænte på at dit instrument giver sig til at vise rigtigt
fordi der er en timer der forhindre det i at vise rigtigt

Håber ikke jeg tog modet helt fra dig !
men det var min mening, ;-)

Carsten


Re: Forsinkelse på analogt måleur
Quoted text here. Click to load it

Lavpasfilter!
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter#Active_electronic_realization

Jeg har selv brugt et lavpasfilter til netop at filtrere signalet fra noget
skvulpende vand, det var dog vægten vi målte og det var kun et 1-liters
målebæger.

Så hudt jeg visker brugte vi et 4. eller 6. ordens aktivt lav-pas filter på
omkring ½ Hz for at få et signal der var fladt nok til vores krav, men er du
ikke så krævende kan du måske endda nøjes med et ganske simpelt passivt
filter (en kondensator)!


BrianRe: Forsinkelse på analogt måleur


Klip......
||
|| Er der nogen der har en god ide, til hvad der findes eller henvisnig
|| til et diagram.
||
|| Mvh Benjamin Søgaard

Et blødtjernsinstrument, som ses i en del gamle biler ?

mvh Ebbe


Re: Forsinkelse på analogt måleur

"Ebbe (7000)" <es44(snabela)pc[punktum]dk> skrev

Quoted text here. Click to load it


Mon ikke du ikke i stedet tænker på et bimetalsinstrument?

Mvh. Uffe RavnRe: Forsinkelse på analogt måleur
||
|| Mon ikke du ikke i stedet tænker på et bimetalsinstrument?
||
|| Mvh. Uffe Ravn

Jo, du har ret. Huskeren spiller en gang imellem en et puds :-)

mvh Ebbe


Site Timeline