Formel for parallel koblede spændingsforsyninge r

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej folkens

Spørgsmålet er simpelt. Men kan ikke komme i tanke om en eneste formel
for parallel koblede spændingsforsyninger.

Hint :)

Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger
Hej Jesper

Quoted text here. Click to load it

Hvad er det du vil vide ?

--
Mvh MaxRe: Formel for parallel koblede spændingsforsyn inger
Quoted text here. Click to load it

Hvis man nu har to batterier af vilkårlig spænding: f.eks. 1.5V og 2V i
parallel kobling. Hvilken spænding vil jeg så have?


Et andet eksempel bare i LTspice. (navngiv: navn.asc og åben i LTspice
og mål Vo). Værdierne på de to spændingsforsyninger er hhv. 1V og 3V og
Vo er 2.32V ca. spørger jeg om dette:

Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE -112 32 -320 32
WIRE 48 32 -48 32
WIRE -112 96 -240 96
WIRE 48 96 48 32
WIRE 48 96 -48 96
WIRE 112 96 48 96
WIRE 0 160 -160 160
WIRE -320 192 -320 32
WIRE -240 192 -240 96
WIRE -160 192 -160 160
WIRE 48 192 48 96
WIRE 0 304 0 160
WIRE 48 304 48 272
WIRE 48 304 0 304
FLAG -320 272 0
FLAG -240 272 0
FLAG -160 272 0
FLAG 112 96 Vo
SYMBOL voltage -160 176 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value -5V
SYMBOL voltage -240 176 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 3V
SYMBOL voltage -320 176 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value 1V
SYMBOL diode -112 48 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode -112 112 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL res 32 176 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1K
TEXT -354 506 Left 0 !.tran 1

Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger
Hej Jesper

Quoted text here. Click to load it

Det gør man ikke, hvis man skal parralelkoble spændingsforsyninger
er kravet at de skal give samme spænding. Hvis du parralelkobler
de to nævnte batterier løber der jo strøm fra det ene batteri ind i
den andet og det er man jo ikke interesseret i.

--
Mvh MaxRe: Formel for parallel koblede spændingsforsyn inger
Quoted text here. Click to load it

Okay. Hvad gælder så hvis vi har en ensretter diode så strømmen ikke kan
løbe tilbage til batteriet?

Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger
Hej Jesper

Quoted text here. Click to load it

Hvid du sætter dioder i serie med begge batterier undgår du jo
problemet med at strømmen løber mellem dem, men der vil så
kun foregå strømtræk på det batteri med den højeste spænding.

--
Mvh MaxRe: Formel for parallel koblede spændingsforsyn inger
Quoted text here. Click to load it


Interessant alligevel. Må hører med instruktør hvorfor LTspice mener den
er 2.3xxxxV.

Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger
Hej Jesper

Quoted text here. Click to load it

Prøv at arbejde lidt i den virkelige verden, den kan ikke simuleres
helt endnu.

--
Mvh MaxRe: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger
Quoted text here. Click to load it

Det må være en fejl i LTspice.Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger
Quoted text here. Click to load it

Det er sikkert den indre modstand i dine forsyninger der gør sig gældende..
Svarende til en ideel forsyning med en lille modstand i serie (ledninger og
andre tab), så vi forskellen mellem de to forsyninger (batterier) lægge sig
over dem, grundet strømtrækket mellem dem (+/-).

Mvh HaugeRe: Formel for parallel koblede spændingsforsyn inger

Quoted text here. Click to load it

Så er der en fejl i simulatoren. Hvis Du forbinder to spændingskilder
med hinanden, har du en kredsløbsmaske med en modstand på NUL Ohm, og så
kan man ikke løse kredsløbligningerne. En rigtig simulator vil straks
fejlmelde det.

Bo //

Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger
Quoted text here. Click to load it

1,4 volt (fra 2,0 volts batteriet), det andet batteri vil ikke have høj
nok spænding til at få dioden til at lede.Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger


Quoted text here. Click to load it

Thevenin.

/Bo.

Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger
On Wed, 05 Sep 2007 12:26:54 +0200, Jesper Staun Hansen

Quoted text here. Click to load it

Som en anden har sagt: Thevenin. Husk at modeller batterierne som en
generator og en indre modstand. Så er det bare at tage fat i blyant og
papir :o)

/Thomas

PS: Din LTspice fejler ikke noget. Jeg har kigget lidt på den netliste
du postede, og det giver rigtigt nok ~2.3V. Husk på at dioden æder de
0.7V når den leder med en "fornuftig strøm".

Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger

Quoted text here. Click to load it

Hvordan simulerer LTspice røgsignaler?

Det er min erfaring at parallelkobling af spændingsforsyninger kan medføre
røgudslip :-(
Dette gælder især hvis spændingerne er forskellige.--
mvh UffeRe: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger
Quoted text here. Click to load it
Har du overhovedet kigget pE5% netlisten han postede? Det drejer sig om
3 generatorere koblet sammen parallelt igennem 2 dioder, hen over en
modstand. KredslF8%bet fejler som sE5%dan ikke noget. LTspice og andre
sims kan da sagtens simulere det du mener er umuligt. F.eks kan du da
sagtens trE6%kke 10.000.000A igennem en modstand, der kommer ikke rF8%g ud
af din PC af den grund. Det er jo ogsE5% derfor man skal tE6%nke sig om,
nE5%r man kigger teroretisk pE5% tingene.

Quoted text here. Click to load it
Jamen det er da ogsE5% ganske rigtigt i den virkelige verden, men i den
simulerede verden har man som sE5%dan ikke lagt "brE6%ndpunkter" ind i
komponenterne, det er jo op til designeren at holde styr pE5% de
ting ;o)

/Thomas


Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyn inger
Quoted text here. Click to load it


Så skal Du se dig om efter en anden simulator. En "Rigtig" simulator kan
  forsyne en modstand med max effekt, max spænding og max strøm, og
simulatoren kan slå alarm hvis man overtræder grænserne, enten som RMS,
AVG eller øjebliksværdier.

Bo //
--
Pspice Advanced Analysis

Re: Formel for parallel koblede spændingsforsyninger
Quoted text here. Click to load it
Ja, det har du helt ret i, LTspice er jo også et gratis program. Jeg
brugte normalt Pspice (jeg tror det er OrCad i dag). Den havde
mulighed for alle disse ting.

Quoted text here. Click to load it
Ja, nemlig.

/Thomas

Site Timeline