Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej,

Følgende diskussion var i sci.electronics.basics

Quoted text here. Click to load it

Er det korrekt? Jeg har aldrig oplevet, at det har været et problem med
opamps. Skal capacitoren sidde parallelt til stel? Hvis den sad i serie med
forsyningen, vil filtrere DC fra, og det er vel ikke meningen.Re: Filtrering af forsyningsspænding til ak tive komponenter

Quoted text here. Click to load it

Hvis spørgsmålet er om det er en god ide at have kondensatorer på
forsyningen til elektronik: Ja.

Alt andet er da noget "rod".!Mvh. Jørgen

--
http://www.aktiveforbrugere.dk /

Re: Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter
Quoted text here. Click to load it

Lige meget om der er aktive komponenter involverede?

Quoted text here. Click to load it

Men hvorfor? Jeg kunne godt tænke mig en mere fysisk/matematisk forklaring
på problemet.Re: Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter
Hej Peter

Quoted text here. Click to load it

Det der er tale om er ikke nogen egentlig filtrering, men derimod
en måde at begrænse hurtige strømtræk i ledningerne i kredsløbet.
I et kredsløb hvor der pludselig trækkes strøm sker der et spændingsfald
i ledningerne, dette spændingsfald spredes rundt i kredsløbet og
kan skabe utilsigtede problemer i krdsløbene, i gamle dage
kaldte man det motor boating på grund af de lydproblemer det
kunne give i lavfrekvensforstærkere at udelade at afkoble ordentlig.

Mvh MaxRe: Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter
Quoted text here. Click to load it

Ja det giver jo god mening. Det vil altså sige, at der ikke er tale om
frekvensfiltrering for at undgå selvsving (oscillator), som de var inde på i
den anden gruppe?Re: Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter
On Sun, 27 Aug 2006 18:36:35 +0200, "Peter Wing Larsen"

Quoted text here. Click to load it
Det er en ekstremt kompleks problemstilling, men afkoblinger monteres
i flæng da de kun i ekstreme tilfælde har negativ indvirkning, i de
fleste inge virkning og i nogle få en positiv virkning.

Personligt sværger jeg til seriemodstande, lokale afkolinger og korte
stelveje - men det er IKKE simpelt.


Re: Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter
Quoted text here. Click to load it

Er det noget man evt. kan læse om i elektronikbøger? I min tykke bog står
der ikke rigtig noget om det.Re: Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter

Quoted text here. Click to load it

Jeps det er den optimale måde.

Seriemodstandene betyder i øvrigt, hvis det er optimalt dimensioneret, at en
enkelt opamp der kortslutter, ikke trækker forsyningen ned.
Og fejlfindingen kan gøres optisk, hvor man bare skifter den IC der sidder
ved de afbrændte eller varme modstande.

Mvh. Uffe Ravn
Re: Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter
meddelelse
Quoted text here. Click to load it

Man kan dog komme ud for at der er en fordel i at trække stellen så den
følger signalet, også selvom det betyder at stellen bliver længere. Det
giver mindre induktion i strømsløjfen, og dermed mindre ind/udstråling.

--
Ulrik Smed
Aarhus, DenmarkRe: Filtrering af forsyningsspænding til ak tive komponenter
Quoted text here. Click to load it
Både Ja og nej...
Ideen med en lokal afkobling, er at gøre forsyningen så stiv (stabil)
som muligt. I moderne kredse (op-amps m.v.) er det for det meste ikke et
problem, da de har en SVRR (Supply Voltage Rejection Ratio) der er høj.
men i transistor koblinger, og gamle/specielle kredse, kan en forsyning
der ikke er HELT stabil, eller med andre ord tillader højere frekvenser
at passere, give anledning til både selsving og støj på udgangen.
selvsvinget opstår, hvis udgangs-signalet kan ses på forsynings-spændingen.
Eksempel:
et kl. B udgangstrin leverer en 10V sinus på 1kHz i 10ohm.
Det giver et strømtræk på 1A sinus.
Hvis der så er 1ohm fra lade-kondensatorerne til udgangs-trinnet, vil
kredsen opleve et signal på 1V på forsyningen. Dette signal kan opfattes
som en mod- eller med-kobling....Hvis det er en med-kobling kan trinnet
gå i sving.

Alle værdier i eksemplet er MEGET overdrevne, men princippet er godt nok :-)

Lidt ekstra bemærkninger:
Lade-lytter har en ret høj impedans ved højere frekvenser, derfor
shunter man dem med mindre kondensatorer...Dette kan så med fordel gøres
lokalt, og ligner/er derfor en afkobling.
Jeg har set mange moderne konstruktioner, der ikke har skyggen af
afkobling...og mange af disse ville helt klart have glæde af det :-)

mvh.
Kåre

Re: Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter


Quoted text here. Click to load it


Hvis der ikke er aktive komponenter, er der sjældent behov for
forsyningsspænding.

Leif

Re: Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter
Quoted text here. Click to load it

Jae det var dumt spurgt...Re: Filtrering af forsyningsspænding til aktive komponenter
Quoted text here. Click to load it

Du putter en lille kondansator direkte over forsyningen tæt på kredsen
for at der er en lille hurtig strømbank i nærheden.

Et hurtigt skift på udgangen af opampen kræver en del strøm og det kan
kondensatoren hjællpe til med. Mener at Bo Bjerre har skrevet noget om
det for et par år siden her i gruppen.


Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline