FET,beinplassering

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg ser i databladet på 2 FET-transistorer: FB2J112 fra Motorola og
BF245 fra Philips. Kapsling er TO92

Databladet fra Motorola viser "et fotografi" av transistoren med
bennummereringen tegnet inn: Den flate siden frem, benene ned og
nummereringen fra venstre.

I philipsbladet er angitt en "maskintegning".

Etter europeisk standard  skal slike tegninger vise flaten slik vi
faktisk ser den, men etter amerikansk standard tenkes der at vi ser
igjennom komponenten, og tegningen fremstår som den gjør i EAGEL.

Dette medfører at benstillingen synes være speilvendt for disse to
transistorene. Uheldigvis mangler den enkle linjen: "Botum view" eller
"Top view"

Jeg trenger hjelp utav frustasjonen.

Tidligere har jeg foretatt noen lab.målinger på lignende fets, og det
aner meg at det arbeidet har blitt helt feil.
------------
Første gang jeg leste om FET, for bortimot 40 år siden, synes jeg å
huske at SOURCE og DRAIN var like, og de kunne frirr byttes om. Jeg har
ikke brukt FETs siden.

HM

Re: FET,beinplassering
Quoted text here. Click to load it

ME5%ske kan du bruge dette?

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50804/FAIRCHILD/BF245.html

Der ser forbindelserne rimeligt veldefineret ud.

Hilsen Kim


Re: FET,beinplassering
Quoted text here. Click to load it

 nu har jeg lige kigget pE5% BF245
der stE5%r jo at drain og source kan byttes, og der stE5%r ogsE5% at den er
symmetrisk.. symmetri mE5% vE6%re mht til at gaten er midt pE5% drain sourc=
e-
staven.
Du kan vE6%re sikker pE5% at Phillips bruger eouropE6%isk tegne regler. s=
E5%
den er vist fra bunden.


alex

Re: FET,beinplassering
Alex skreiv:
Quoted text here. Click to load it

Selvsakt. Det står i første linje. Unskyld meg. Det var forresten ikke
relevant til mitt bruk.

Vet du om det er en fellesegenskap for slike transistorer, FET altså?

Quoted text here. Click to load it

Da er merkingen forshjellig fra Motorola og Fairchild. Bein 1 og 3 er
ombyttet.

Første forsøksoppstilleng ble foretatt etter en prinsippskisse og med
databladet fra Philips.

Nå virker koplingen, Gul led som lysmåler. Utspenningen over 10K er fra
0,3V - 1(+)V. -> TINY15 analog med 2,64V ref. Det skal bli en bra
variabel luxostat.

Takk

HM

Re: FET,beinplassering
Quoted text here. Click to load it

Johh vedr phillips.. prF8%v at finde datablad for en BC107 og se at
deres tegning er som du forventer.
At motorola typen har anden pin forbindelse , nE5%r det er en anden
type.. Det ville jeg nE6%sten forvente.. ..

jo der findes assymetriske  j-fet ,og om det ikke er det mest
almindelige  hmm..
man kan mE5%le stejlheden, og sE5% bytte drain og source ,og se om
stejlheden er meget forskellig..
Jeg kan huske at der er noget om at pilen pE5% en jfet er midt pE5%. men
assymetriske vil pilen vE6%re vist for neden.
.
Du kan jo ogsE5% vende en bipolar, og bruge emitter som collector..
forstE6%rkningen bliver ret lav.. skyldes jo ogsE5% noget med hvordan den
er konstrueret,som med jfet'en.

alex

Site Timeline