Ferrit kerne

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Er der nogen der kan forklare mig hvor ferrit kerner kun virker på det vi
kalder "common mode" støj, dvs. støj der instråles på alle leder hvorom
ferritkernen er placeret. Med ferritkerner tænker jeg på sådan nogle der
f.eks. sidder på det fleste kabler der udgår fra en PC (den lille klump
:-) ).
Hvordan er det reelt sådan en ferritkerne virker?

Mvh.
JackRe: Ferrit kerne
Quoted text here. Click to load it

Den øger selvinduktionen i kablet. (Dvs. HF dæmpes). Derfor er ledningen
ofte viklet et par gange om en ringkerne: Større selvinduktion...
Ferrit har (den i denne sammenhæng gode) egenskab at have relativt store
tab.

/A

Quoted text here. Click to load itRe: Ferrit kerne
Quoted text here. Click to load it

Hej Jack

Det er faktisk lidt kompliceret.

FerritrF8%r til netstF8%jsdE6%mpning er designet til at:
*Have store tab ved sE5% stort et frekvensomrE5%de som muligt.
*Faktisk er de designet til at afslutte nogenlunde som en 100 Ohms20%
modstand for common mode stF8%j.
*El-net kabler har ca en impedans pE5% 75-150 Ohm - derfor de ca. 100 Ohm=
20%
terminerings design mE5%l.
*NetstF8%jsdE6%mpningen er specielt god mod common mode transienter.

Hvis ferritrF8%ret pE5%monteret 230 V kablet "blot" udgjorde en god20%
spolevirkning for mange frekvenser, sE5% ville transienter blot blive20%
reflekteret og sendt tilbage. Det F8%nsker man ikke - man vil hellere lav=
e20%
stF8%jen om til varme i ferritrF8%ret.

Man bF8%r ikke vikle el-net ledninger flere gange gennem ferritrF8%ret, d=
a20%
man sE5% kommer til at lave en kondensatorvirkning mellem den indgE5%ende=
 og20%
udgE5%ende el-netledning - og ved de hF8%je frekvenser har en kondensator=
20%
den virkning at stF8%j ledes forbi ferritrF8%ret.

-

Faktisk findes der en antennekabeltype, som hedder et Goubou-kabel. Den20%
er en enkelt leder med isolationsmateriale om. Kablet er opkaldt efter20%
Georg Goubau.

Kablet udemE6%rker sig ved temmeligt lave tab. De bliver vistnok anvendt =
i20%
bjergene til at hente TV/radio/kommunikationssignaler ned til dalen.

Et elnet kabel virker vistnok lidt pE5% samme mE5%de. Dog har Goubou kabl=
er20%
nogle specielle impedans horn i begge ender, for at tilpasse signalet20%
til Goubou kablet.

TESLA'S BIG MISTAKE?
William Beaty
http://www.amasci.com/tesla/tmistk.html
Citat:
"...
Note that this is a SINGLE WIRE transmission line!
2E%..
It turns out that you can send microwave or UHF signals along a *single* =

wire as long as that wire is coated with a dielectric. To do this, you20%
start out with a normal coaxial cable. You strip the shield from a20%
central section, then solder on a pair of large, cone-shaped copper20%
horns which attach to the coax shield at either end of the coax cable.20%
The dielectric-coated single wire extends between the ends of the coax.20%
Sort of like this
2E%..
The metal cones act as "wave launchers" or "wave catchers".
2E%.."

-

A History of Surface-Wave Technology:
http://www.rubytron.com/pdf/RadWire_history.pdf
Citat: "...The single-wire G-line could transmit microwave RF power with =

less loss than coaxial cable..."

W5JGV's Antennas in the 1970's:
http://www.emachine.com/tower.htm

Broadband over Power Lines:
http://www.rac.ca/regulatory/plc.htm
Citat: "... Surfacewave transmission on an insulated single conductor20%
was first discovered and presented by Goubau 1 in the early 1950's and20%
known as G-Line 2 after the inventor. The characteristics of surfacewave =

  propagation, when used with a variety of dielectric types, thickness20%
and specially prepared conductors, have been taught and available in20%
reference texts for many years 3. Though not widely utilized in20%
practice, the mode can exhibit extremely low radiation and transmission20%
losses from VHF into the microwave regions..."

mvh

Glenn

-

Re: Ferrit kerne

Quoted text here. Click to load it

Hej Jack

Det er faktisk lidt kompliceret.


mvh

Glenn

-
Jeg ville tro, at det kun var et spørgsmål om, hvilken type ferritring eller
toroidring, der skulle anvendes over for det aktuelle frekvensområde. Der
findes flere forskellige typer hver i sær beregnet til dæmpning af hvert sit
frekvensområde.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. JensenRe: Ferrit kerne [diif mode - common mode virkning]

Quoted text here. Click to load it
...

Hej Jack

Ferritrøret har ingen nævneværdig dæmpende virkning på differens
signaler mellem de 2 ledere, der går gennem.

Grunden er, at det resulterende inducerede magnetfelt, dannet af de 2
ledere, ophæver hinanden.

Differens signalers sum af strømmen regnet med fortegn, er per
definition nul.

Derfor vil der ikke en spolevirkning eller ohmsk virkning med
ferritrøret og heller ingen resulterende strøm til at inducere et
magnetfelt med.

Fra:
http://members.lycos.co.uk/fysik/formelsamling/elektronik/spole /

haves: E = (1/2) * L * (i_0)^2

Husk at ferritrøret også har et stort tab for høje frekvenser (ohmsk
modstandsvirkning).

-

For common mode signaler, kan de to ledere anses for at være én - med en
resulterende strøm og dermed magnetfelt - og så har ferritrøret en
virkning både som spolevirkning og som ohmsk modstand.

mvh

Glenn

-

Site Timeline