EWB, simulation help

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
EWB, freeversjon.

Jeg har tegnet et lite skjema:

VCC
GND

1 JFET
1 LED
1 motatand

Jeg har satt på:
1 voltmeter
1 current source

Jeg ønsker å "simulere", variere strøm og måle spenning, men jeg ser
ikke hvordan jeg skifter fra tegning til simulering.

Et par enkle forslag eller veiledninger.
Jeg reiner med at det finnes i manualen, men jeg tror det er skrevet
slik at jeg ikke skjønner det.

HM

Re: EWB, simulation help
Quoted text here. Click to load it

F5. Og så er der en omskifterknap op din værktøjslinje der gør det samme.

PeterRe: EWB, simulation help
Quoted text here. Click to load it

Takk, men det fungerer ikke, kanskje fordi -

Jeg har utført ERC, og fått feilmelding:

# ERC [Circuit1]  <2007-06-19 10:20:31>
#    Error: Connecting 'Power' to 'Bidirectional';   [VCC pin VCC,
Circuit1]  to  [Q1 pin D, Circuit1]
#    Warning: Unconnected pin found;  [R1 pin 2, Circuit1]
#    Warning: Unconnected pin found;  [R1 pin 1, Circuit1]
# ERC [Circuit1] completed;  1 error(s), 2 warning(s);  Time: 0:00.00

Jeg skjønner ikke hva feilen er.

(Jeg har tatt meg den frihet å sende skjemaet privat.)

HM

Re: EWB, simulation help
Harald Mossige skrev:
Quoted text here. Click to load it

Du har da forbundet en udgang til Vcc, så kredsen er vel "stået af".   ;-)
Lang tid siden jeg har prøvet EWB.

Quoted text here. Click to load it

mvh
cr

Site Timeline