Et hurtigt svar ønsket (floating pins)

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Sidder lige og kigger på et datablad hvor der står:
Note 6: Address pins A0, A1, A2 are directly connected to VDD, VSS, or
floating with less than 50pF capacitive load.

Vil floating mon sige at det de pins slet ikke skal forbindes?
PARAMETER            || SYMBOL || CONDITIONS || MIN       || MAX    ||UNITS
Address Voltage High || VAH    || (Note 6)   || VDD - .04 ||           || V
Address Voltage Low  || VAL    || (Note 6)   ||           || VSS + .04 || V


Hvad VSS faktisk skal være er lidt ukendt, men forventer det er GND.
Databladet viser VDD og GND på diagrammet.
Så mon det enten betyder:
1. Skal lade være med at forbinde Address pins til noget.
2. Skal forbinde en kapacitor mellem Address pins og VDD eller GND.
3. Skal lave en spændingdeling og holde address pins midt mellem High og
Low·


Hvad lyder mest sandsynligt?
Se databladet for DS75LXU+ el. DS75LXS+ (fælles navn: DS75LX)

Re: Et hurtigt svar ønsket (floating pins)
Quoted text here. Click to load it

Ja


Enten er den "høj", eller "lav" ellers er den "Floating" og der går
ingen strøm, hverken den ene eller anden anden vej, som ved "høj" eller
"lav".


Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Et hurtigt svar ønsket (floating pins )
Quoted text here. Click to load it


Jeg går ud fra at det Maxim's datablad vi ser på.

Et adresseben skal have en værdi. Ellers kan du ikke adressere kredsen
på I2C bussen. på side 11 i tabel 6 kan du se hvilke adresser der er
mulige. Det, der er lidt specielt, er at adressebenene ikke kun er '0'
eller '1', men har 3 muligheder. På side 9 under "Slave address", står
tydeligt, hvad du skal gøre. Skal du have mange kredse på samme I2C bus?

Hvis du kun skal have een kreds, så læg alle adresser til '0', og den
vil svare på adresse '1001000'

Bo //

Re: Et hurtigt svar ønsket (floating pins)
On Sun, 27 Apr 2008 22:55:26 +0200, Jesper Staun Hansen

Quoted text here. Click to load it

Hvert af de tre adresseben kan være enten high (1)= VDD/forsyning ,low
(0)=VSS/GND eller ikke-forbundet (float) - ikke noget med
spændingsdelere e.l.

Men har du kun een kreds af denne type på din IIC bus kan du bare
lægge alle til stel, forsyning eller lade dem svæve. Du kan se
adressen i tabellen på side 11 her
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS75LX.pdf

Re: Et hurtigt svar ønsket (floating pins )
Quoted text here. Click to load it

Ja, det troede jeg også lige, men jeg får ikke kontakt med nogle af de
temperatur målere jeg sætter til floating.

Re: Et hurtigt svar ønsket (floating pins )
Quoted text here. Click to load it


Det viste sig at være DS75LV der var bestilt.

Site Timeline