EMC test - hvor ? - Page 3

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: EMC test - hvor ? [en modstand der leger antenne, lidt om Tesla]
Quoted text here. Click to load it

Lad os lige slå fast: en modstand udsender IKKE selv EMC kritiske
signaler. Enhver leder kan formidle de signaler den tilføres.

Det eneste, der kan måles over en modstand er Bolzmann støjen, og den
skal IKKE godkendes, da den er bestemt direkte af naturlovene.

Bo //

Re: EMC test - hvor ? [en modstand der leger antenne]

Quoted text here. Click to load it

En printbane i den rigtige længde og brede er også udmærkede
sender/modtager, især modtager fænomenet giver mig problemer.

En tommefinger regel er at kun rent analoge kredsløb uden oscillatorer kan
regnes for uden sendere.

BennyRe: EMC test - hvor ?
Quoted text here. Click to load it

Hvad er det nu støjen i en modstand er (kTF)? Det giver da lidt
udstråling (ok, meget lidt) ;-)

Re: EMC test - hvor ?

Quoted text here. Click to load it

Jo, men det gælder ikke automotiv udstyr.

BennyRe: EMC test - hvor ?

Quoted text here. Click to load it

Typisk kan du CE mærke dit produkt, hvis du udelukkende har benyttet CE
mærkede komponenter i din konstruktion.
Alternativt skal konstruktionen typetestes.

Quoted text here. Click to load it

Lavspændingsdirektivet gælder fra 0V til 1000V. men det er ikke sikkert,
konstruktionen falder ind under dette direktiv.

Hilsen PerRe: EMC test - hvor ?
Hej

Quoted text here. Click to load it

Det har intet at sige.

Quoted text here. Click to load it

Måske du skulle læse direktivet en gang til.

Mvh MaxRe: EMC test - hvor ?

Quoted text here. Click to load it

Forkert. Det er årsagen til at det er vigtigt at alle dele i en styretavle
er CE mærket. Hvis de ikke er det er det elektrikkeren der har ansvaret EMC
mæssig.

BennyRe: EMC test - hvor ?

Quoted text here. Click to load it

Det passer IKKE. Jeg arbejder som udvikler af elektronik på
komponentniveau, og jeg har ALDRIG set en modstand, en transistor eller
andre komponenter, der er CE mærkede.

Hvis du derimod sammenstiller færdige CE mærkede apparater til et større
system er det OK. Mit hus (med alle installationer) skal f.x. ikke CE
mærkes, men de enkelte dele  skal.

For nogle år siden var der en masse råberi, om at man ikke kunne bygge
en CE mærket PC til sig selv, men af en eller anden grund gik
diskussionen i sig selv. Hvorfor?

Bo //

Re: EMC test - hvor ?
Hej Bo

Quoted text here. Click to load it

Så prøv at kikke på kassen de kommer i.

Mvh MaxRe: EMC test - hvor ?
Quoted text here. Click to load it

Hvilke direktiver vil du CE mærke f.eks. en modstand efter? Og med
hvilken begrundelse?

- Lars

Re: EMC test - hvor ?
Hej Lars

Quoted text here. Click to load it

F.eks. EN 140401

Mvh MaxRe: EMC test - hvor ?
Quoted text here. Click to load it

Jo, men det er et EU direktiv der stater om dit produkt skal CE mærkes.
For elektrisk apparater taler vi her om lavspændingsdirektivet, EMC
direktivet, måske direktivet omhandlende trykbærende udstyr og et par
stykker andre. Hvis ikke produktet falder ind under en af dem, skal det
ikke CE mærkes, men det skal istedet opfylde
produkltsikkerhedsdirektivet. Produktsikkerhedsdirektivet har intet med
CE-mærkningen at gøre, men siger "blot" at dit produkt skal være sikkert
at bruge. Det kan man "bevise" ved at test i fht. og overholde nogle
standarder der er på området. F.eks. den du henviser til omhandlende smd
modstande. Men at du overholder den gør ikke at du kan/skal sætte CE
mærke på den.

- Lars

Re: EMC test - hvor ?
Hej Lars

Quoted text here. Click to load it

Så lærte jeg noget nyt idag, tak.

Mvh MaxRe: EMC test - hvor ?
Hej Bo

Quoted text here. Click to load it

Fordi der ingen er til at kontrolere tingene.

Mvh MaxRe: EMC test - hvor ?
Quoted text here. Click to load it

Betyder det rent faktisk at anarki har overtaget lovgivningen på dette
punkt ?

Bo //
-jeg bygger selv mine maskiner, men CE mærker dem ikke...

Re: EMC test - hvor ?
Hej Bo

Quoted text here. Click to load it

Når det drejer sig om PC'er må man sige at anarki har overtaget, dem
der sælger PC'er bruger i høj grad en formodningsregel når de bygger
og sælger PC'er. Men hvis loven nu var fulgt slavisk, ja så måtte du
jo heller ikke sælge en gammel PC hvis du havde f.eks. sat en ny
HD i eller mere RAM i.

Mvh MaxRe: EMC test - hvor ?
Quoted text here. Click to load it

    :) nogen gange kan man vist godt sige der er det... f.eks. virker det
som om der kun udtages test af de vare journalister selv ringer til
sikkerhedsstyrelsen om... se bare Trust sikkerheds strømskinne, efter
nogen år blir der stillet spørgsmål om den da der nu også kommer de
dersens Elspareskinner, og den havde jo en lignende funktion.... den
dumpede pænt hos sikkerheds styrelsen, og fik besked om at det skulle
fikses, og de nuværende trækkes tilbage. Trust vælger at være passiv og
ignorere alt hvad der siges, og fortsætter med et levere dem. Og nu 2 år
efter er de der stadig, og der er ingen ændringer foretaget, og der er
ingen instanser der vil gøre noget ved det... ergo, så kan man skide på
reglerne så længe der ikke sker for alvorlige fejl til at det kan give
en mediestorm i aviserne.

    Og jeg nægter at tro dette er et enkelt tilfælde.

--
VH
Lars Molnit
MZ ETZ 300 CDi ReedValve, MZ TS 250/1 Supra5
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: EMC test - hvor ?

Quoted text here. Click to load it

Hmmmm. Du minforstår mig. En tavlebygger kalder f.eks. en strømforsyning for
en komponent.

BennyRe: EMC test - hvor ?

Quoted text here. Click to load it
en komponent

:-) nej, jeg valgte at misforstå dig, fordi det måske kunne brede
diskussionen til noget mere. Jeg er selv designer på absolut laveste
komponentniveau.

Bo //

Re: EMC test - hvor ?
Quoted text here. Click to load it
En CE mærkning dækker kun den "komponent" der er mærket.
Man kan IKKE CE mærke noget fordi det kun består af CE-mærkede
komponenter. Der er masser af eksempler på at man sætter to CE-mærkede
komponenter sammen, hvorefter de tilsammen ikke overholder reglerne. fx.
kan en ny netadapter til en mp3-afspiller give problemmer hvis
originalen havde ferit på ledningen, og erstatningen ikke har. Hvis man
producerer et produkt ved at sælge to CE-mærkede produkter sammen, er
det producentens (eller importørens, hvis producenten er uden for EU)
ansvar at den kombinerede løsning overholder reglerne.
At man vælger Net-adapter løsningen på mange produkter skyldes at
net-drevet udstyr skal sikkerheds-godkendes (Demko/Nemko/Femko og evt.
UL), og denne godkendelse kan arves fra en adapter. Det er ikke nok at
CE-mærke net-drevet udstyr.
Den med computeren, bliver løst ved,  at der ikke er krav om CE-mærkning
af udstyr man selv bygger. Derfor er hobby-elektronik og ting man selv
bygger sammen stadig en mulighed i dag. Det ændrer sig dog i samme
øjeblik man forsøger at sælge det, så bliver det opfattet som et
produkt, og sælgeren er i princippet ansvarlig for CE-reglernes
overholdelse.
Dette gælder også for ikke mærket udstyr! Det er ulovligt at sælge
udstyr der ikke overholder CE-reglerne, så importøren/producenten er
ansvarlig selv uden mærkning.

Mht. håndhævelse, så er det en udbredt sport mellem konkurerende
firmaer, at anmelde hinanden for overtrædelser af CE-reglerne. Jeg har
oplevet det flere gange (Dog ikke i DK). Det er en bekostelig afære, da
It og Telestyrelsen så udbeder sig en fyldest-gørende rapport der
godtgør at produktet overholder reglerne.

Pyha...Lang smøre...
Håber det er til lidt nytte!
Kåre

Site Timeline