EAGEL-Projects?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Ny EAGEL-instalasjon, ny PC, nytt OS,(WINXP).

Jeg benytter denne filestrukturen på maskinen:

C:\APL\EAGEL               ; APL, her legger jeg alle brukerprogrammene
       \Studio
       \WINAVR

C:\Projekt\[prosjektnavn]\EAGEL
                           \AVR
                           \Doc

Hvordan får jeg EAGEL til å peke på /dette/ projekt-directoryet?

HM

Re: EAGEL-Projects?
Harald Mossige skrev:
Quoted text here. Click to load it

i version 4.16r2 light til linux, er det på "hovede-vinduet" (control
panel", i options->directories :-)

/Jan Rasmussen.

Re: EAGEL-Projects?
Jan Rasmussen skreiv:
Quoted text here. Click to load it

Å søren; eg leita i WIN-kontrolpanelet, det var EAGEL sitt!

Takk.

HM

Site Timeline