EAGEL 4.16

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Arbeidsversjonen av EAGEL på denne maskinen er EAGEL 4.11, men jeg
ønsker å oppgradere til 4.16, den siste versjon før version 5, som jeg
foreløpig har tenkt å ikke innstallere.

Jeg har lastet ned en 4.16 versjon, men det var en ferdig installert som
ikke passer helt til min nåværende maskin.

Finnes den "uinstalerte" versjonen på cadsoft, bare at jeg ikke finner
den, eller kan noen gi meg en veiledning fpr å patche inn det viktigeste
til systemet mitt?

HM

Re: EAGEL 4.16
Den 03/02/11 13.36, Harald Mossige skrev:
Quoted text here. Click to load it

Hej Harald,

kig evt. her: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program /
Der kan du downloade de fleste versioner. Må jeg dog spørge hvorfor du
ikke vil have version 5 ind?

Mvh Jonas

Re: EAGEL 4.16
Den 03.02.2011 20:54, skreiv Jonas Jalling:
Quoted text here. Click to load it


Det var derfra jeg downloadet, men jeg så ingen "install" anvisning. Kan
du hjelpe meg?

Quoted text here. Click to load it

Den store ulempen med EAGEL, like siden V2.61 har vert gjennomgripende
endringer i bibiolotekene.

Erfaringen min er at ved alle nye prosjekt er jeg nødt til å oppdatere
bibiolotekene med de komponentene jeg trenger.

Ved alle nye versjoner, må jeg først gå grundig igjennom de nye
biniolotekene, og det er *alltid* adskillig mer arbeid en å løse hele
oppgaven med en eldre versjon.

Erfaringen min er at en versjonsendring fra V4.xx til 5.xx
erarbeidskrevende omfattende. Desuten, EAGEL er oppkjøpt, og det er ikke
gitt at gratisvariantene er tilgjengelige i fremtiden.

HM

Site Timeline