Dioder vs modstande

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View

Jeg så i tråden "7,2 v. til 6 v." at dioder blev forslået til at sænke
spændingen.

Hvad er fordelene / ulemperne ved at bruge de to typer?

--
Henrik


Re: Dioder vs modstande
Quoted text here. Click to load it

Dioder har et fast spændingsfald over sig (0,6 - 0,7 volt afhængigt af
type), hvorimod en modstand har et spændingfald der bestemmes af
strømmen gennem den (udregnes vha ohms lov U = R x I, eller
spændingsfald = modstandsværdi i ohm ganget med strømmen gennem
modstanden).

Har man et fast forbrug kan man sagtens bruge modstanden, men er
forbruget varierende, vil spændingsfaldet også være varierende.Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline