Design af IIR filter

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej

Håber der er nogle det kan hjælpe! Jeg skal lave et program der kan
designe et IIR filter. filteret skal være et HP filter, endvider skal
filteres forstærkning ved frekvens f1,f2,f3 og f4 være på g1,g2,g3 og
g4 hvor f1-f4 og g1-g4 er kent, men kan varier fra gang til gang.

Er der nogle der kan komme med nogle input til hvordan jeg laver et
sådan program?

mvh
Peter

Re: Design af IIR filter

Quoted text here. Click to load it


Hmm.... er det bare punkter på frekvens responsen ?

du får ikke at vide hvilken type.. ? chebychew, bessel, butterworth etc ?
hvilken orden skal filteret være ?
hvor har det den knæk frekvenser ?

KasperRe: Design af IIR filter


Quoted text here. Click to load it

Ja.


Butterworth.


Af en order så det er muligt for filteret at gå i gennem de 4 punkter på
frekvens responsen med en givet tolerance.

Quoted text here. Click to load it

Kendes ikke, kun de 4 punkter på frekvens responsen.

Re: Design af IIR filter

Quoted text here. Click to load it

Som jeg ser det, så skal de 4 punkter ligge på nogle bestemte steder så ?

ecvis bliver du vel nød til at have 2 på det "lige" stykke hvor den
dæmper...

1 hvor du har dit "uendelige" frekvens gain..

så må du kunne regne ud hvor meget den dæmper pr decade, or derved ordenen
på filteret.. så må du vel kunne regne knæk frekvensen ud...

når du har knæk frekvensen og gain ved højefrekvenser og atnal db/decade..
så er det jo bare ud af landevejen..

KasperRe: Design af IIR filter

Quoted text here. Click to load it

Filteret skal i gennem fire punkter og kan der for godt have flere knæk
frekvenser.

Re: Design af IIR filter
Quoted text here. Click to load it


Nu har jeg sikkert misforstået noget, men for at frekvensreponset er af
typen butterworth skal polerne ligge med en særlig fordeling på
enhedscirkelen for at de netop bliver et butterworth (BW), med de
karakteristiske optimum flade pasbånd og den bløde overgang. Hvis dine
knækfrevkenser ligger "vilkårligt" så vil det da aldrig blive et BW
filter.....eller er det mig der er forkert på den?

--
mortenRe: Design af IIR filter

Quoted text here. Click to load it

Hey

Du kan jo godt have et filter der knækker første gang ved 20Khz og så igen
ved 2Mhz...
og begge have butterworth karekterstik

KasperRe: Design af IIR filter
Quoted text here. Click to load it

Du mener altså to "ægte" BW der så er sat i serie? Det er selvfølgelig
rigtigt....men regner du den samlede overføringsfunktion ud så er det da
ikke BW mere? Selvfølgelig hvis der er tale om en båndpas eller båndstop så
holer ideen...IMHO :)

--
MortenRe: Design af IIR filter
Quoted text here. Click to load it

Får du slet ikke noget info omkring talværdier for de givne frevkens/gain
par du snakker om? Ellers er der da ikke nogen ide i opgaven......sådan som
jeg opfatter den! Hvis du har adgang til MATLAB kan du hurtigt lave et
kontinuært og et digitalt IIR butterworth HPF respons med 'buttord' og
herefter 'butter' funktionerne....se hjælpefilen under beskrivelensen af de
nævnte funktioner. Ellers kan du eksperimentere dig frem med MATLAB GUI'en -
fdatools.

Mvh.

Morten
Re: Design af IIR filter

Quoted text here. Click to load it

Jo jeg har tal værdier for frekvens/gain parne, men disse enders hele
tiden så jeg skal gerne have lavet et program i MATLAB vil være fint der
kan beregne filter koefficienterne for 4 set kendte frekvens/gain par.

Quoted text here. Click to load it

Har lige kigget på de to funktioner som du nævner, men syndes ikke de
kan bruges da jeg ønsker en frekvens karakteristik der går gennem alle 4
punkter. Har også set på 'invfreqz' men her mangler jeg informationer
omkring fasen :(

\Peter

Re: Design af IIR filter
On 14 Dec 2004 03:44:19 -0800, peter_jensen_ snipped-for-privacy@hotmail.com (Peter

Quoted text here. Click to load it
Er der nogle forudsætninger for f1-f4 og g1-g4, så som f1<=f2<=f3<=f4
og g1<=g2<=g3<=g4? Så vil du jo kunne gøre det forholdsvis "nemt" med
4 IIR sektioner som du så optimerer på orden og "knækfrekvens" indtil
det totale filter ligger inden for dine "rammer".

Prøv om du kan løse problemet i den analoge verden, og derefter flytte
det til den digitale med biliniær transformation eller noget
tilsvarende.

Skal det være IIR? FIR kunne løse problemet rimeligt enkelt ved at
"sample" frekvens responset for det samlede filter.

/Thomas
----
My e-mail is composed in the following manner:
<sirname>.<lastname>(a)privat(dot)dk

Re: Design af IIR filter
On Tue, 14 Dec 2004 17:17:37 +0100, Thomas Lykkeberg

Quoted text here. Click to load it
Hej igen, jeg har lagt et BMP billede i dk.binaer som prøver at
illustrerer hvad du måske har brug for???

/Thomas
----
My e-mail is composed in the following manner:
<sirname>.<lastname>(a)privat(dot)dk

Re: Design af IIR filter
Hej Thomas


Quoted text here. Click to load it

Men news server giver mig det svære ikke adgang til dk.binaer, og jeg
kunne heller ikke finde den i groups.google.dk :(

Hvis du vil maile den direkte til mig vil det være perfekt.

\ Peter

Re: Design af IIR filter
On Wed, 15 Dec 2004 02:27:05 +0100, Peter Jensen

Quoted text here. Click to load it
Prøv her:

http://home1.inet.tele.dk/thomas_l/Filter.jpg

/Thomas

Re: Design af IIR filter

Quoted text here. Click to load it

Denne forudsætninger kan godt antages :)

Quoted text here. Click to load it

Jeg vil forsøge denne løsning.
Men jeg ville gerne beregne de enkle filterkoefficient af een gang, og
ikke søge dem iterativ.

Quoted text here. Click to load it

Her er jeg ikke helt med? Kan se ideen hvis jeg havde impulsresponset!

\ Peter

Re: Design af IIR filter
Quoted text here. Click to load it

Med et kendt frekvensrespons (amplitude og fase) kan du sample x antal
værdier ved forskellige frekvenser. Disse data kan du så lave en IFFT
(inverse fast fourier transformation) af og så har du filteretes FIR impulse
response - Meget kort forklaret :)

--
MortenRe: Design af IIR filter

Quoted text here. Click to load it

ok så er jeg med, men jeg har ikke nogle informationer om fasen :(

Site Timeline