Delay fra CMOS til transistor

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej NG.

Det er muligt et banalt spF8%rgsmE5%l men jeg kan ikke lige hitte ud af
det.

Jeg har et output fra en spE6%ndingskomparator (LM339) som skal drive
basis pE5% en NPN transistor (BC547). SE5% vidt sE5% godt. Det virker fint =
-
men jeg ville gerne kunne forsinke at transistoren tE6%nder.

Jeg har prF8%vet at indsE6%tte et simpelt RC-led imellem min udgang og
transistor basis, men det dutter ikke rigtigt...

Hvordan gF8%r man det her?
HE5%ber I kan hjE6%lpe mig.

Mange Venlige Hilsner

Re: Delay fra CMOS til transistor
Quoted text here. Click to load it

Man mokker en rigtig timer på.


Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Delay fra CMOS til transistor
On 28 Aug., 20:52, "Klaus D. Mikkelsen"
Quoted text here. Click to load itTak for svaret Klaus.

Jeg tror din lF8%sning nok er den mest hensigtsmE6%ssige. Men kunne du/
eller andre hjE6%lpe mig til hvordan jeg fE5%r mokket en timer555 op til
at have fF8%lgende egenskab:

Linket her beskriver timing diagrammet:

http://i31.tinypic.com/w600n.jpg

Jeg forestiller mig at holde reset lav sE5% timer555 er reset og derved
bruger mindst muligt standby strF8%m (hvad er udgangen pE5% en timer555
egentlig nE5%r reset sE6%ttes lav - er den ogsE5% lav?)

NE5%r reset-pinden sE6%ttes hF8%j er timer555 udgangen lav indtil en tid p=
E5%
1-60 sekunder er forlF8%bet (indstilles med potentiometer) hvorefter
udgangen gE5%r hF8%j og forbliver hF8%j indtil reset igen trE6%kkes lav og
udgange af timer555 igen gE5%r lav.

Vigtigt er det at timeren "nulstilles" hvis reset bliver trukket lav
midt i en "tE6%lle" periode.

Er det muligt at fE5% en sE5%dan opfF8%rsel ud af en timer555?

Mange Hilsner
Ron

Re: Delay fra CMOS til transistor
Quoted text here. Click to load it

Læs:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#20Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
 Min egen hjemmeside - så længe det varer inden TDC lukker ned for den:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Delay fra CMOS til transistor

Hej NG.

Det er muligt et banalt spørgsmål men jeg kan ikke lige hitte ud af
det.

Jeg har et output fra en spændingskomparator (LM339) som skal drive
basis på en NPN transistor (BC547). Så vidt så godt. Det virker fint -
men jeg ville gerne kunne forsinke at transistoren tænder.

Jeg har prøvet at indsætte et simpelt RC-led imellem min udgang og
transistor basis, men det dutter ikke rigtigt...

Hvordan gør man det her?


En simpel og ikke særlig stabil løsning da temperaturen vil påvirke både
zenerdiode og B-E strækningen i transistoren kunne være at bruge en
zenerdiode efter dit RC led, så spændingen på basis først når ledespændingen
når zenerdioden begynder at lede. Husk en modstand (1-4,7k) over
basis/emitter, så transistoren ikke påvirkes af lækstrømmen i zenerdioden
inden den når zenerspændingen.


mvh
JBHRe: Delay fra CMOS til transistor
Husk lige at LM339 er en open collector

Mvh Jens

Hej NG.

Det er muligt et banalt spørgsmål men jeg kan ikke lige hitte ud af
det.

Jeg har et output fra en spændingskomparator (LM339) som skal drive
basis på en NPN transistor (BC547). Så vidt så godt. Det virker fint -
men jeg ville gerne kunne forsinke at transistoren tænder.

Jeg har prøvet at indsætte et simpelt RC-led imellem min udgang og
transistor basis, men det dutter ikke rigtigt...

Hvordan gør man det her?
Håber I kan hjælpe mig.

Mange Venlige HilsnerSite Timeline