David Tait Pic programmer

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Er der nogen der har oplevet mærkelige ustabilitetsproblemer med subject,
eller lign. programmere. Den har kørt perfekt i måneder og pludselig bliver
programmeringen ustabil. Efter at de første mange adresser er programmeret
er resten fyldt med 3FFF. Vi har prøvet flere lign. programmere, på flere
computere. Det hele virker stabilt i lange perioder og pludselig er alt
ustabilt?? Nogle lidelsesfæller???Site Timeline