Dæmpning af støj fra DC motor

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej

Jeg har en DC motor som jeg bruger til et lille projekt.
Min styring har et alfanummerisk display som går helt banans når jeg starter
motoren...
Jeg har afkoblet med 2 styk 10pF + 1uF fra + og - polerne til motoren hus.
Det har hjulpet noget, men ikke helt.

Hvordan laver jeg den perfekte støj-dæmpning

KåreRe: Dæmpning af støj fra DC motor
Quoted text here. Click to load it

Spoler i serie med forsynings ledningerne, med et par kondensatorer
(10pf - 100nF) paralelt før og efter spolerne ville jeg nok prøve.

Re: Dæmpning af støj fra DC motor
Quoted text here. Click to load it

10pF har ingen virkning her. Det svarer blot til at ledningerne er snoet
om hinanden.

Hvordan er display'et forbundet?
Er der filtrering af forsyninger til display?
Hvordan er motoren forbunde?
    -Hbro eller?
Løse ledninger ?
-der er masser at gå igang med. Læg evt et foto at opstillingen, eet
eller andet sted, så man kan se ledningsføring, filtre etc...

Bo //

Re: Dæmpning af støj fra DC motor
Quoted text here. Click to load it


Start med at finde ud af hvorfor displayet er så støjfølsom og få det fixet.
At støjdæmpe motoren er kun symptombehandling som kan foretages aht
radiostøjdæmpning.

mvh
JBHRe: Dæmpning af støj fra DC motor
Quoted text here. Click to load it

Jeg mener da det er symptombehandling at gøre displayet mere støjimun, i
stedet for at fjerne selve støjkilden...

KåreRe: Dæmpning af støj fra DC motor

Quoted text here. Click to load it

Det er fordi du ser støjkilden som problemet. Jeg ser displayets
støjfølsomhed som værende problemet.

Mine erfaringer med fejl i diverse industristyringer  har lært mig at det er
tingenes støjfølsomhed som er problemet, (for støj vil altid forekomme)  og
det er her man skal sætte ind, istedet for at forsøge at kapsle
støjkilden/støjkilderne inde.

mvh
JBHRe: Dæmpning af støj fra DC motor
Quoted text here. Click to load it

Det svarer lidt til at anbefale at folk tager smertestillende midler,
istedet for at finde årsagen og behandle den.

Jeg lever (mere eller mindre) af at måle meget svage magnetfelter, og
min erfaring er at det hele handler om at fjerne den uønskede støj ved
kilden.

Når det er sagt: Ja, det handler osse om at gøre anden elektronik immunt
overfor støj udefra.

Men hvis vi skal hjælpe, skal vi have flere beskrivelser og
billeder/tegninger, så det er muligt at finde årsagen.

Bo //

Re: Dæmpning af støj fra DC motor
Quoted text here. Click to load it

Naa dårlig sammenligning. men hvis vi skal blive i den jargon, svarer det
til at gå til fest og lade være med at drikke istedet for bare at tage et
par piller dagen efter ;-)


Quoted text here. Click to load it

Sælfølgelig er der steder hvor støj ikke må forekomme, f.eks ifbm.
radiokommunikation eller målinger, men i de fleste miljøer forekommer der
støj i  større eller mindre grad og det er ofte svært/umuligt at dæmpe
kilden ordentligt. Derfor gælder det om at gøre sit elektronik ufølsom
overfor støjindstråling hvadenten den er luft eller kabelbåret.

Quoted text here. Click to load it

Min erfaring er at det ofte er støj udefra som får en dårlig konstruktion
til at fejle. Det er sjældent at konstruktionens egenstøj er et problem, ud
over lovkravet i den relevante test.

I det konkrete tilfælde med at dæmpe kommutatorstøj i en lille DC motor,
bliver det svært at lave et filter som dækker frekvensområdet, som vil
afhænge af f.eks motorens belastning, forsyningsspænding mv. Derfor er
løsningen at få gjort displayet støjimmum.

mvh
JBHRe: Dæmpning af støj fra DC motor
Quoted text here. Click to load it

Det er ogsE5% min erfaring at man skal fjerne stF8%jen ved kilden. Men i
tilfE6%lde hvor man ikke ved prE6%cis hvordan kilden bE6%rer sig ad med at
fE5% stF8%jen ind i systemet er det ofte ganske nyttigt at finde frem til
angrebsstedet. Derved aslF8%res det om E5%rsagen er ledningsbE5%ret stF8%j,
overkobling mellem parallelt liggende ledere, uhensigstmE6%ssige ground
forlF8%b, etc.

Quoted text here. Click to load it

Ja!

Hilsen Kim


Site Timeline