CNC, inch -> mm?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
EAGLE produserer drillfiler med eksakte posisjoner i inches, det ville være
"rett fram" om steppermotor og ledeskrue var i tommemål. Min ledeskrue gir
3mm stiging / omdreining, 200step, halfstep gir 3mm / (200 * 2) = 0,000 75
mm/ halvstep. Det fører til en unøyaktighet som jeg må ta hånd om i SW på en
slik måte at unøyaktigheten ikke får mulighet til å summere seg opp ved
boring av, f.eks 1000 hull. Det innebærer et jeg må dra med meg en rest som
skal tas med i hvær bereining av stepp til ny posisjon.

Jeg reiner med at det er løst før, uten at jeg kjenner til noen god metode.
Hvordan løses problemet? Henvisning til algoritme?

Jeg ser for meg at der kunne være en hardwareløsning, enten en steppermotor
med 254 step pr.omdreining, eller et gear til motoren slik der finnes til
gamle dreiebenker. (Jeg vet heller ikke hvordan det fungerer i detalj)

Jeg trenger forslag til overkommelig løsning. Jeg tror at gear er å
foretrekke.

HMRe: CNC, inch -> mm?

Quoted text here. Click to load it

Forslag: regn alt om internt i SW til mm, som du kan positionere til,
og så positionér til det som kommer nærmest til de mil som er spec'et
for hvert hul.


Kai
--
Kai Harrekilde-Petersen <khp(at)harrekilde(dot)dk>

Site Timeline