Brokobling

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hejsa

Jeg har brug for at kunne mE5%le udbF8%jningen pE5% en metalplade. Til denn=
e
brug har jeg indkF8%bt en strain gauge af typen:
http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method3D%getProd =
uct&R3D%0632168
Men, hvis jeg prF8%ver at sE6%tte et ohmmeter over den, mE5%les 120 ohm
uanset, om jeg bF8%jer strain gaugen eller ej. Er den mon defekt, eller
hvad er der galt. (Den skal selvfF8%lgelig monteres i en mE5%lebro med
tilhF8%rende differensforstE6%rker, men derfor skal man da kunne mE5%le en
modstandsE6%ndring i strain gaugen uden andet koblet pE5%, skal man ikke?)

Re: Brokobling
Den 28.03.2011 18:26, skreiv T.:
Quoted text here. Click to load it
http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R06%32168
Quoted text here. Click to load it

Du bruker for grovt instrument. Et instrument som måler micro ohm ,
eller helst nano ohm vil være bra.

HM

Re: Brokobling
Quoted text here. Click to load it
http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R06%32168
Quoted text here. Click to load it

Jo, men det er ikke den store ændring, så flere cifre på instrumentet
vil hjælpe. De transducere jeg bruger er brotransducere, og de leverer
typisk 2mV/V i differensspænding (i en fuld bro). Det svarer til en
ændring i modstanden på omkring 0.1 Ohm på en 100 Ohms celle fra ingen
til fuld belastning.

Bo //

Re: Brokobling
Quoted text here. Click to load it

Brotransducere - Har du et link til disse?

Re: Brokobling
Quoted text here. Click to load it

4 stk anbragt i en bro. Monteres, så de to modstående trækkes, og de to
andre trykkes. Så får man det største signal, og en fin
temperaturkompensering.

Du kan f.x. spørge google om "bridge transducer" eller "strain gauge
bridge", eller læse den pdf, du selv henviser til på RS's hjemmeside.

http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_9/7.html

Bo //

Re: Brokobling
Quoted text here. Click to load it

Super - Tak for link.
Var ikke lige opmE6%rksom pE5%, at det blot kaldes en bro transducer
sE5%ledes...

Site Timeline