Beregning af køleplade til lineær PSU.

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej Alle.
Som tidligere nE6%vnt er jeg i gang med at bygge en variabel PSU
https://groups.google.com/d/msg/dk.teknik.elektronik/1xCDNnOYlYI/MkEwLPmo1X =
wJ

Efter som min kF8%ling tilsyneladende ikke er god nok mE5%tte jeg jo lE6%se=
 lidt
om det.

Min trafo leverer 30V AC, og enrettet er det ca. 42 VDC
StrF8%mbegrE6%nseren er sat til max. 5A
(Trafoen er rated til 30VAC 5.3A 160VA)

1) NE5%r trafoen er rated til 160VA, vil jeg sE5% max. kunne trE6%kke 160VA=
/40VDC3D% 4A kontinuerligt ?

2) Jeg anvender 2N3055. De har ifF8%lge databalde en max. Tjunc 3D% 200 C o=
g en
max. Tres 3D% 1,5 K/W (ingen glimmerskive og tyndt lag pasta)
Jeg antager Rumtemp 3D% 40C
SE5% 5 stk 2N3055 i parrallel giver en samlet Tres 3D% 0,3

Kravet til kF8%ling er 40V*5A3D%200W (max. Tjunc - T amb) / P
(200-40)/200 3D% 0,8 K/W

KF8%leplade 3D% 0,8 - 0,3 3D% 0,5 K/W

LF8%sningen vil sE5% nok vE6%re at gE5% op til 6 stk 2N3055 og anvende
2 kF8%leplader med hver 1K/W og montere 3stk 2N3055 pE5% hver ?

Mvh, Bo Andersen.

Re: Beregning af køleplade til lineær PSU.
Quoted text here. Click to load it
se lidt

de ~200W er jo kun med 0V/5A output, sE5% du kunne montere en blE6%ser
og kun tE6%nde den hvis det virkeligt bliver nF8%dvendigt

-Lasse

Re: Beregning af køleplade til lineær P SU.

Quoted text here. Click to load it
4A kontinuerligt ?

Quoted text here. Click to load it

Transistorens Tres er stadig 1,5 hvortil skal lægges kølepladens
kølemodstand på f.eks. 1,0 når transistoren sidder i midten.

Ved at bruge fem transistorer bliver kølepladen pr transistor mindre (da
den store køleplade skal fordeles ligeligt mellem transistorerne) men
kølepladens effektivitet bliver ikke tilsvarende mindre. Derfor bliver
beregningen nu f.eks. Tres = 1,5 + 3,0 men effekten der skal afsættes i
hver transistor bliver også kun en femtedel.

Nu er 2N3055 (i TO3-hus ?) givet, ellers ville jeg foreslå dig at bruge
plast-transistorer monteret på en eller flere CPU-kølere eller lave en
egentlig køletunnel. Forceret køling med en ventilator giver en meget
væsnetligt forbedring af kølepladens virkning men det forudsætter så
også at ventilatoren virker når det er nødvendigt.

/Lars

Re: Beregning af køleplade til lineær PSU.

Quoted text here. Click to load it

Ja, selvfF8%lgelig. (face-palm)

Quoted text here. Click to load it
Yep. SE5% hvis jeg starter med antallet af trans. 3D% 5
SE5% er den afsatte  effekt pr. trans 3D% 200/5 3D% 40W

Den totale kF8%leplade skal sE5% have en Tres 3D% (Tjunc-Tamb) / Pdiss
3D% (200-40)/40 3D% 4K/W

Og TO-3 huset pr trans. er 1.5K/W hvilket giver kF8%lepladens
Tres 3D% 4 - 1,5 3D% 2,5 K/W (pr. kF8%leplade, som jeg skal bruge 5 stk. af=
)

Quoted text here. Click to load it

Ja, jeg bliver vist nF8%dt til at lave noget vind omkring kF8%lepladen.
Har forsF8%gt mig lidt frem og ved max. last bliver overfladetemp ca.
80C
med 2stk  80mm blE6%sere 12V (kF8%rt ved 6V)
SE5% det bliver vist lF8%sningen i denne omgang.

Tak for alle input, Bo.


Site Timeline