Beregne kondensator

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg skall bygge kondensator: Tre striper Al, 200mm lang og 25 mm bred.
Det gir et areal på 0,2m x 2x2x0,0025m. Jeg forsøker med 2mm avstand.
detter gir:

C = 8,85 * 0,2 * 0,0025 * 2 = 4425 pF

Jeg ønsker at beregningen blir kontrollert!

Leg ønsker å bruke disel som dielektritm. Hva er
dielektrisitetskonstanten for disel?

For transformatorolje er den 2,2 - 2,5.

Denne kondensatoren skall jeg bruka som nivåindikator i diseltanken til
et Defa dilsebarmeapperat, en 5 liter "sort bensinkanne". Kondensator +
555 -> AVR noen LED. det skulle gi en nivåindikator.

Jeg ønsker at prosjektet blir kommentert.

HM

Re: Beregne kondensator
Quoted text here. Click to load it

Hej!
Her har du et link til et program Miscel, der bl. a. kan designe
kondensatorer.
Du skal ned i bunden af siden for at downloade.
Held og lykke med forehavendet.


BF8%rge

Re: Beregne kondensator
Den 04.04.2012 19:24, skreiv Børge Larsen:
Quoted text here. Click to load it

Takker, men jeg tror du glemte å legge ved linket(?)

HM

Re: Beregne kondensator
Quoted text here. Click to load it

Kan du ikke bede de norske internet-udbydere om at skaffe dig adgang til
Google? :-)

http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html

Karl Erik.

--
http://dmwebdesign.dk - DM i Webdesign
http://produceret-i.dk/ - Køb danske produkter
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Beregne kondensator
Den 05.04.2012 10:14, skreiv Karl Erik Christensen:
Quoted text here. Click to load it

Takk. Jeg har tatt programmet i bruk, og har mange spørsmål.

1. Dielektrisitetkonstant:

Følgende er satt inn i kapasitetsberekningen:

W= 200 mm
H = 2x22mm
Dielectric: luft
T = 1 mm

Dette gir meg 77,968 pF -> 78 pF.

Dette er et svar; cap_min.

Jeg skall senke kondensatoren ned i disel, og ifølge
http://www.asiinstr.com/technical/Dielectric%20Constants.htm#Section%20D

er dielektrisitetkonstanten for DISEL FUEL 4.0. Etter det jeg husker for
skoledagene, blir cap_max, = cap_min * 4.0 = 231 pF.

Har jeg forstått det rett så langt?

HM

Quoted text here. Click to load it


Re: Beregne kondensator
Den tirsdag den 3. april 2012 21.55.54 UTC+2 skrev Harald Mossige:
Quoted text here. Click to load it

Dielektricitetskonstanten er ca. 4 (se http://www.asiinstr.com/technical/Di =
electric%20Constants.htm)

Men, du kan fE5% problemer med konduktiviteten, sE5% du skal nok bruge hF8%
j frekvens

Se link side 6:

http://www.mvfri.org/Contracts/Final%20Reports/Chilworth_final.pdf

Konduktiviteten for diesel, ca. 300pS/m

mvh

Klaus

Re: Beregne kondensator
Quoted text here. Click to load it

300 pS/m svarer til 3 G ohm. Ved 2mm afstand er du nede pE5% 6 M ohm.
Pladernes bredde pE5%virker ogsE5% negativt pE5% konduktansen. Kapaciteten
ved 1% neddykket elektroder er 44 pF. Ved ca 4 kHz er conduktansen og
impedansen af kapaciteten ens, sE5% for at mE5%le noget fornuftigt skal du
nok op over 50kHz. Dertil kommer at der ikke er taget hF8%jde for
urenheder i dieselolien, som vil forF8%ge konduktiviteten yderligere

En 555 kF8%rer ikke godt ved 100 kHz...

/ Klaus

Re: Beregne kondensator
Den 05.04.2012 19:52, skreiv Klaus Kragelund:
Quoted text here. Click to load it
(sehttp://www.asiinstr.com/technical/Dielectric%20Constants.htm )
Quoted text here. Click to load it
frekvens
Quoted text here. Click to load it

Takk. Det var nyttig informasjon. Jeg skjønner at jeg arbeider utenfor
kompetansegrensene mine.

Jeg skjønner at disel ikke kan være en isolerende væske, av bran og
eksplosjonsikre årsaker.

Hvis jeg nå endrer litt: Jeg bruker Al. striper, elokserte eller
lakkerte, for å ikke få ohmsk kortsluttning gjennom vesken. Jeg endrer
plateavstanden til 1 mm. Og så skifter jeg ut 555 til en CD4047.

Ser dette ut til å kunne gi en 200 mm måledybde?

HM

Re: Beregne kondensator
Quoted text here. Click to load it

Jeg kan ikke se hvordan du vil sE6%tte lighedstegn mellem isolerende
vE6%ske og brand?

Quoted text here. Click to load it

Det E6%ndrer ikke noget sE5% vidt jeg kan se, gF8%r det bare ringere da du
sE5% har endnu en kondensator i serie og om dt virker med en lakeret
overflade er meget tvivlsomt. Husk pE5% E6%kvavilenten til en vE6%ske er en
modstand i parallel med en kondensator (fF8%rste ordens model, den
rigtige model for en vE6%ske er 3-4 ordens)

Quoted text here. Click to load it

Tror det ikke. Det du skal gF8%re er at bruge en funktionsgenerator med
en strF8%mprobe (modstand i serie evt) og mE5%le pE5% din vE6%ske. Alt ande=
t
bliver for hurtigt blot gE6%tteriers...

Mvh

KlausSite Timeline