Baterilading, Ni-Cd. 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Der forekommer ofte kortsluttning i Ni-Cd enkeltseller. Jeg forsøker som
regel å brenne bort kortsluttningen ved å "lade" sellen ved hjelp av en
opplader kondensator: 43 000 uF og 30V. Det fungerer som regel etter 1 - 5
forsøk. Noen ganger adskillig flere.

Broderen min bruker 300 000 uF, 15V. Han raporterer dårligere resultat.
Kapasitet og spenning ble slik på grun av tilgjengelige kondensatorer.

Spørsmålet er så: Hvilken spenning og kapasitet bør vi velge dersom valget
er fritt, det vil si, om vi har fritt kondensatorvalg? ( Spenningen kan
ordnes.)

HMRe: Baterilading, Ni-Cd. 2
Quoted text here. Click to load it

Spændingen er ikke det der har den store betydning her, du har brug for en
meget stor strøm i kort tid, så se efter nogle low esr. kondensatore og brug
tykke / korte ledninger.
Jeg mener dog ikke det kan betale sig at "genoplive" kortsluttede celler, de
er jo defekte og vil som regel dø igen inden for kort tid.


--
Hilsen
   Peter N Petersen
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Baterilading, Ni-Cd. 2

Quoted text here. Click to load it
Deffekte celler kasseres. normalt når en celler kors slutter udløses resten
af energien i cellen. så er der adskillige hundrede amperer der løber.
Men er cellen ikke kors sluttet og du udfører din "ladning" kalder man det
at pushe / zappe cellen. så kan den levere hørere strøm uden at spændingan
falder. man sænker den indre modstand. der findes firmaer der laver den
slags og laver gode penge på det.

JacobRe: Baterilading, Ni-Cd. 2

Quoted text here. Click to load it
5
valget

Ja, selvsakt.


Ja, nei.
Når sellen kortsluttes, er det ofte på grund av et myelinliknende vev som
bygges mellom polene. Når den første lille kortsluttning oppstår, forsøkes
restkapasiteten å frigis, men det fører til så stor strøm at myelinet i
kortslutningsområdet brennes bort. Elementet blir degradert, og til sist
fungerer det ikke i en bateripakke.

Quoted text here. Click to load it

Jeg har ikke sett "reperasjonen beskrevet i fabrikantenes literatur. Vi har
kallet operasjonen "å skyte" bateriet, på grund av smellen fra
kondensatoren. Jeg skifter gjerne navn til "å zsppe" :-)

Det fungerer ofte. Poenget er: det er mange ganger bedre å bruke et dårlig,
"reperert" bateri enn å være uten intil der gis mulighet til eventuellt å
kjøpe nytt.

Quoted text here. Click to load it


der findes firmaer der laver den
Quoted text here. Click to load it

Meget interessant.
Jeg bør kanskje bygge meg en super, universal lynlader med logging til PC,
utladningstest og ny oppladning. Der er for mange som strekker vellviljen
min uhøflig langt :-)

HMRe: Baterilading, Ni-Cd. 2

Quoted text here. Click to load it
Jeg tror du misforstår noget. når man pusher / zapper batteriet er det ikke
helt så simpelt som du angiver. http://www.hopf-modelltechnik.de/ gør sig i
batteri zapning.
Næsten alle seriøse hobby ladere kan tilsluttes en pc så man kan se op og
afladningskurve. så intet nyt der.Site Timeline