Amperemeter? - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: Amperemeter?
Quoted text here. Click to load it

Til den pris og med de dimensioner er der nok tale om rørcellebatterier. De
er meget dyrere end almindelige startbatterier til biler. Forskellen er, at
et startbatteri er beregnet til en voldsom stor belastning i forhold til
dets max kapasitet (står mærket på den aktuelle akku.) i kort tid. I jeres
tilfælde er det bedst med rørcelle-akku'er, da de er beregnet til en
"beskeden" belastning over et meget større tidsrum (e-trucks,
el-stabelløftere).

Du kan ikke umiddelbart måle rest-energien i akkuen. Med et strømtræk på
f.eks. ca. 2-5 Amp. ved 12 Volt ved en akku (uanset type) vil du kunne
udregne sådan ca., hvor meget der er tilbage. Der står mærket Amp/h.,
hvilket betyder hvor mange Amp. akku'en kan belastes med i et givet
tidsforløb, før det er tid til at lade op.

Har du en akku. i en størrelse på f.eks. 60 Amp/h betyder det, at du kan
belaste den med 1 Amp i 60 timer eller 5 Amp i 15 timer. Dette er
naturligvis ca. tal i jeres tilfælde, da belastningen vil variere meget i
forhold til lydstyrken på ghettoblasteren.

Ved opladning skal du lade med batteriets kapasitet (Amp/h) * 1,4. Dvs 5 Amp
i 12 timer vil kræve en opladningstid på ca 17 timer. Specielt
rørcellebatterier må ikke lynlades.

I øvrigt er der sikkert ikke pulver i batterierne, men som sædvanlig
svovlsyre. Syrevægten vil ved en helt opladet akku. ligge på ca. 1,26 (det
grønne felt eller nederste kant deraf) pr celle. Er syrevægten helt nede på
1 langt nede i det røde felt), så er det næsten det rene vand - og så skal
der oplades.

Syrevægte fås sikkert hos alle akku-fabrikanter. For en ordens skyld, så er
en syrevægt ikke noget med vægtlodder eller fjedre. Det er et rør, glas
eller plastic med en suge-gummi/plasticbold og en flyder i. Flyderen vil
hæve sig i en indsuget væske fra akku'en med højere syrevægt, og det vil
kunne aflæses på selve flyderen, der også indikere den enkelte celles
tilstand.

Dwet kan godt være, at dette for nogen er kommet ind med modermælken, eller
det er højtlæsning for dværge. Men det kunne være, at der var nogen, der
kunne bruge/var interesserede i informationerne.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Amperemeter?
Quoted text here. Click to load it

Du kan se speccs på batteriet her
http://www.enersys-japan.com/enersys/pdf/vjprod.pdf

Det er model Powersafe 6VF11 - og de vejer åbenbart 48kg/stk. så man får
vist rimelig lange arme af at slæbe for meget rundt med dem ;-)Re: Amperemeter?
Hejsa,


Quoted text here. Click to load it


Så er det lige jeg griber lommeregneren og tamper lidt:

En autoradio spiller med maksimalt 8W pr. kanal, hvis det skal lyde af
musik. Disse kanaler er der to af, og regnes der med en virkningsgrad på
hele autoradioen på 50% (så er der plads til Cd-spilleren også), bliver det
til et samlet effektforbrug på 32W. Tages databladsoplysninger om
dybdeafladning til 1,63V/celle. giver dette en klemspænding på 9.78V. Med
32W og 9.78V bliver strømmen rundt regnet 3.2A. Igen, udfra databladet, vil
dybdeafladningen til 1.63V/celle fremkomme efter 24timer med konstant strøm
på 4.6A. Estimeret for radioen vil den altså kunne spille, fuld skrue,
non-stop, i 34 timer på et fuldt opladet batteri.
- Og den type batterier er der 3 af, i alt >100 timer....

- Køb et 20-kroners multimeter. Når batteriklemspændingen når ned omkring
10V, mens musikken spiller, er batteriet noget nær tømt for energi. Udkift
til friskopladet batteri, og.....


(Med forbehold for regnefejl o.s.v.)

/ClausRe: Amperemeter?
Quoted text here. Click to load it

Hey, tak for udregningerne! Det var dejligt at få et matematisk bevis for at
vi har strøm nok ;-)

Quoted text here. Click to load it

Det er hermed gjort to af dem siger 12.8V og det sidste 12.6V. Et voltmeter
med en brugbar skala må blive løsningen til "overvågning"

Mvh. SørenRe: Amperemeter?
Hejsa,


Quoted text here. Click to load it

..Som skrevet, så med forbehold for alle fejl...;->

Flere uafhængige personer har gjort sig til talsmænd for at måles
klemspændingen på et ubelastet batteri, er vil spændingsområdet 11.0V-12.0V
være ens med resterende batterikapacitet (11.0V= 0% restkapacitet;
12.0V10%0% restkapacitet). Rigtigheden heraf skal jeg lade stå udokumenteret
hen.

Tjaeh, så er det bare at få hældt noget energi på batterierne inden
festivallen (Så bliver batterierne nemli' også lidt tungere at slæbe
på...;?>)


/ClausSite Timeline