Amatør-teknisk værksted (aka. hackerspa ce) i Århus - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? (Was: Amatør-teknisk værksted (aka. hackerspace) i Århus)
On Wed, 09 Jun 2010 13:48:54 +0200, Birger Sørensen

Quoted text here. Click to load it
De tager sig gerne af klager, relevante klager, og usenet er ikke
relevant da det ikke er en service de leverer.

Quoted text here. Click to load it
Hvordan vil du så regulerer det, ingen lov gør det.

Quoted text here. Click to load it
Men hvilken lov regulerer dette ?

Quoted text here. Click to load it
Nu har du 3 gange givet udtryk for ønsketænkning, hvor mange skud har
du i bøssen ?

Quoted text here. Click to load it
Ikke hvis det ikke er en service han har noget som helst med at gøre.

Jeg kan råbe, skrige og ellers skabe mig som jeg vil, i alle de fora
det måtte passe mig, min ISP er ligeglad så længe det ikke forstyrrer
hans drift.
Og det forstyrrer altsp ikke at nogen klager over dde udgydelser jeg
måtte komme med på usenet, min ISP kan feje dem af boret med "Det er
ikke en service vi stiller til rådighed, så den klage kan vi ikke
behandle".

Det jeg har forpligtet mig til over for min ISP er ikke at forstyrrer
hans drift af "internet" til hans kunder, dvs. jeg må ikke forsøge at
hacke hans netværk/infrastruktur og hans øvrige kunder.
Og så skal jeg betale min regning til ham til tiden, det er nu ikke så
svært da det her er forudbetaling.


/Hans

Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? ( Was: Amatør-teknisk værksted (aka. ha ckerspace) i Århus)

Quoted text here. Click to load it

Umiddelbart ser det ud til du er kunde hos TDC. Ret mig hvis jeg tager fejl.

Hvornår har du sidst læst dine "Abonnementsvilkår for internetadgang via
xDSL hos TDC"?
Af dem fremgår det tydeligt at du kan miste din adgang til Internettet
jvf. følgende uddrag af "Abonnementsvilkår for internetadgang via xDSL
hos TDC":


*******************
<citat>
10. Kundens misligholdelse (TDC’s lukkeret)
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af
forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er
TDC berettiget til at afbryde kundens forbindelser til
xDSL-tjenesten og adgang til internettjenesten eller
begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten.
Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig
misligholdelse:

A. Kunden portscanner andre computere på internettet
eller søger at skaffe sig uautoriseret adgang til
systemer tilsluttet internettet (hacking).

B. Kundens forbindelse misbruges med eller uden
kundens viden til f.eks. spredning af virus, spam,
phishing mv.

C. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder
ved download, distribution eller lignende.

D. Kunden bryder Digital Rights Management-licensen
(DRM-licensen) i forbindelse med brug af TDC Play,
jf. pkt. 7.

E. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation,
herunder ip-adresser eller header-information.

F. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver
tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet.

Afbrydelse af kundens xDSL-forbindelser og internetadgang
medfører ikke afslag i abonnementsafgiften
for den pågældende periode.

Når kundens forbindelse i henhold til ovenstående er
afbrudt, kan TDC opsige abonnementsaftalen uden
varsel.
Misligholdelsesbestemmelserne i pkt. 14 i TDC’s
Generelle Vilkår finder desuden anvendelse.
Kundens data fra eventuelle elektroniske postkasser
slettes 45 dage efter afbrydelsen af kundens adgang
til xDSL-tjenesten eller adgang til internettjenesten,
medmindre forbindelsen/adgangen genåbnes. TDC
kan herefter ikke genetablere data, som er slettet.
TDC kan endvidere ikke herefter reservere kundens
e-mail-adresser.
</citat>
***************


Læg især mærke til  stykke F.:
"F. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne
regler for god skik på internettet.

Usenet er en del af "internettet". Nu er de "uskrevne regler for god
skik på internettet." ikke uskrevne, men er fint beskrevet i Netiketten
og Fundatserne på usenet.dk. Det ændre dog ikke ved at du har
forpligtiget dig til at overholde dem.

Uanset hvormange der er blevet smidt af Nettet fordi de har forbrudt sig
mod netiketten, så er "truslen" stadig tilstede og paragraffen kan
benyttes hvis der findes behov herfor.
Tilsvarende er der sikkert en del love i den danske lovsamling som
aldrig, eller kun meget få gange, har været benyttet til at dømme nogen
i en retssal. Men muligheden foreligger hvis nogen skulle finde på at
bryde dem og derfor er "truslen" reel.

- Lars

Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? (Was: Amatør-teknisk værksted (aka. hackerspace) i Århus)

Quoted text here. Click to load it
Ja, du tager fejl. Der var jeg kunde, men er det ikke mere.


/Hans

Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? (W as: Amatør-teknisk værksted (aka. hacke rspace) i Århus)
Hans Kjaergaard skrev:
Quoted text here. Click to load it

Men du bruger da vist ikke en dansk ip, det minder mig mest om én eller
anden form for VPN-forbindelse til en russisk udbyder, for at sløre egen
ip..
Eller er du flyttet ud af landet?
Date: Wed, 09 Jun 2010 19:49:37 +0400

/Hauge

Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? ( Was: Amatør-teknisk værksted (aka. ha ckerspace) i Århus)

Quoted text here. Click to load it


Hold kæf.... (Uhh, nej - jeg kom til at sige ukvemsord......   Bliver
jeg nu slettet hos min ISP)  Hvor er denne diskussion bare faldet totalt
af sporet.
Tænk hvis dit parragraf rytteri kom til sin magt i den virkelige verden.
   Jeg ville være bange for at træde ind i en butik og spørge efter
smøger, for jeg er bange for at ekspedienten vil fyre løs med regler og
parragraffer om hvor farlig og giftig smøger er. Og bagefter får man en
lektion om uskrevne regler omkring rygning.
Nej - STOP NU.  Det er Jer parragrafryttere der bruger mest plads i
denne diskution....

Quoted text here. Click to load it
Du forpligter dig til at holde fartgrænsen (Under alle forhold), du
forpligter dig til at melde naboen for sort arbejde/vold mod kone og
børn, OSV.......

Quoted text here. Click to load it

Jeg tror ikke der findes EN ENESTE der er lukket af sin ISP for at poste
forkert i NG.................

Quoted text here. Click to load it

Trusel for at poste et OT indlæg - HVAD SKER DER LIGE.................


Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? ( Was: Amatør-teknisk værksted (aka. ha ckerspace) i Århus)

<klip en masse misforståelse>

Quoted text here. Click to load it

Erik, du har tilsyneladende enten ikke læst hele tråden igennem eller
også har du misforstået debatten. Der er ikke nogen der truer nogen med
noget.
Der diskuteres, pt., om hvorvidt ISP'en har regler for hvorledes deres
kunder må opføre sig når de benytter ISP'ens services, som f.eks. xDSL
adgang til internettet.

Inden du skyder folk noget i skoene som f.eks. at udråbe mig til
regelrytter bør du læse tråden. Jeg har netop ikke brokket mig over OP.

Om hvorvidt diskussionen er kørt af sporet - tjae, alt er relativt.
Debatten har udviklet sig siden OP, hvilket er gangske naturligt. Når
den gør det bør der skiftes subject som f.eks. denne tråd er.
Debatten burde jo nok have været flyttet over i dk.admin.netikette for
lang tid siden, men netop for ikke at være "regelrytter" og for at holde
diskussionen hvor den startede (selvom det ikke er i overensstemmelse
med netiketten) så har jeg valgt at jeg ikke ville sætte FUT. De andre
bidragsydere til tråden må vel have gjort sig ligende overvejelser.

Jeg synes nu stadig det er relevant at folk bliver opmærksom på at der
rent faktisk findes regler for hvorledes man kan opføre sig på
internettet og hvad konsekvensen er i sidste ende. Ligeledes kan der jo
rejses sager ved domstolene hvis ens gøren og laden på internettet har
brudt national lovgivning. Der har jo f.eks. været flere retssager
omkring overtrædelse af racismeparagraffen.

- Lars

Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? (Was: Amatør-t eknisk værksted (aka. hackerspace) i Århus)
Den 09-06-2010, skrev Hans Kjaergaard:
Quoted text here. Click to load it

Der er visse ISP'er, der ikke forstår det ansvar de har. Eller er
ligeglade, så længe det ikke er dem selv der betaler regningen for
deres kunders opførsel.
Til ære for dem, er der oprettet mange og mere eller mindre effektive
"blacklister".
Når du har været ubehagelig nok i tilstrækkelig mange tilfælde, og
klager til din ISP ikke har hjulpet, vil både du og ISP'en blive
blacklistet. Derved forringer du faktisk de øvrige kunders muligheder
på 'nettet.

Eftersom internettet strækker sig temmelig vidt, er det ikke praktisk
muligt, at lovgive.
Internettet regulerer sig selv.
Det har desværre den bivikning, er der er nogen der mener man bare kan
skabe sig tosset, og genere så mange som muligt, og at det ikke har
konsekvenser. Og desværre er nogen af disse ISP'er.
Forhåbentlig vil udviklingen vise at de tager fejl, og disse uheldige
elementer vi blive fjernet.

Birger

--
http://varmeretter.dk - billig, sund og hurtig mad
http://bbsorensen.dkRe: Lovlige indlæg i d.t.e.? (Was: Amatør-teknisk værksted (aka. hackerspace) i Århus)
On Wed, 09 Jun 2010 20:13:56 +0200, Birger Sørensen

Quoted text here. Click to load it
Hvor har de det "ansvar" fra, og hvad indebærer dette "ansvar" ?

Quoted text here. Click to load it
Hvilken regning kan der komme af det ?

Det er ikke ISPerns problem hvad deres kunder skriver i div. fora på
internettet, det er udelukkende den der skriver der stå til ansvar.

Quoted text here. Click to load it
Interesant, kan man få et par eksempler på disse blacklister ?
Hvem afgør så substansen i disse indberetninger der kan fører til
blacklistningen ?


/Hans

Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? (W as: Amatør-teknisk værksted (aka. hacke rspace) i Århus)
Hans Kjaergaard skrev:
Quoted text here. Click to load it

Men det er da tydeligvis blevet deres ansvar at lukke for sider med
"ulovlige" ting, så det er da ikke altid den der bruger/gør tingene, der
alene har ansvaret.

/Hauge

Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? ( Was: Amatør-teknisk værksted (aka. hac kerspace) i Århus)
Quoted text here. Click to load it

For mig at se tager du fejl.

Desuden må du forstå at du ingen autoritet har. Du kan godt komme med et
forslag til en anden gruppe som du mener er bedre egnet, men jeg kan
også forkaste dit forslag, med nøjagtigt samme autoritet.


Vi behøver ikke at diskutere længere.

Du kan ikke overbevise mig om at mit opslag for en non-profit, social,
elektronik-fusker forening ikke er et elektronik relateret emne eller på
en eller anden måde er kommerciel.

Det ser heller ikke ud til at jeg kan overbevise dig om at du har
misforstået hvad Usenet er til og hvad fundsatsen for denne gruppe betyder.

Så lad nu dette off-topic flueknepperi ligge, det tjener ikke længere
noget formål.


Tillad mig dog at oplyse dig om et par ting som jeg tror du har overset,
dette er ikke et forsøg på at provokere en ny diskussion, jeg håber alle
kan være 100% enige i det her:


Grunden til Usenet og d.t.elektronik eksisterer er ikke at fremme
paragrafrytteri, selvhøjtidelighed og flamewars.

Formålet med Usenet og d.t.elektronik er, derimod, at gøre det muligt at
kommunikere med andre, alt der kommer i vejen for det mål er uønsket.

Grunden til der findes forskellige grupper på Usenet er ikke at gøre det
muligt at slå folk oven i hovedet når de forbryder sig mod reglerne, det
er derimod for at gøre det nemt for folk med samfaldende interesser at
komme til at kommunikere.

Når man galper op med en henstilling, så skal man overveje om det man
gør gavner det essentielle formål: At lade folk kommunikere.

Man skal blandt andet overveje om den dårlige stemning man skaber med
henstillingerne er mindre skadelig det man klager over, og om
henstillingen ideelt set gavner den person man svarer.

Det jeg prøver at forklare dig er at dit brok har omkostninger for
gruppen, der er folk som ser dig vrisse og lader være med at poste fordi
de ikke vil risikere at blive udsat for den samme hårde behandling.

Når færre poster i gruppen falder signalet i gruppen, så selv hvis du
har fået undertrykt lidt støj vil signal/støj forholdet stadig påvirkes
negativt.

--
  Flemming Frandsen - http://dren.dk - YAPH
  Medlem af hackerspacet i Århus: http://OSAA.dk /

Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? ( Was: Amatør-teknisk værksted (aka. hac kerspace) i Århus)
Den 08.06.2010 10:21, skreiv Flemming Frandsen:
Quoted text here. Click to load it

En ting er i alle fall helt sikkert: Denne diskusjonen handler ikke om
elektronikk i det heletatt. Denne diskusjonen er OT i denne gruppen, men
der finnes faktisk en egen gruppe der denne diskusjonen hører hjemme.

HM

Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? ( Was: Amatør-teknisk værksted (aka. hac kerspace) i Århus)
Flemming Frandsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

Netop, derfor findes dk.opslag.. Men du mener jo tydeligvis ikke at det
du skriver passer med den virklighed du selv gerne vil ha'.

/Hauge

Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? (Was: Amatør-teknisk værksted (aka. hackerspace) i Århus)
Quoted text here. Click to load it

Du vælger elegant at se bort fra ordet *diskussion* i linie "Formålet med
gruppen er diskussion af elektronik-relaterede emner så som:".
Der er absolut intet at diskutere i dit indlæg, det er udelukkende et
opslag, så der hører *ikke* hjemme her, men i dk.opslag

Det er sikkert en spændende forening I har lavet, og jeg har fuld forståelse
for at du skal have hvervet nogle medlemmer til at betale huslejen i jeres
nye lokaler, men skal du have lov til at poste opslag, skal alle andre
foreninger også have lov og så bliver gruppen fyldt med opslag fra
foreninger, der leger med modeltog, solfangere, radioer osv.

Argumentet med at det er ok fordi der ikke er ret mange OT indlæg her i
gruppen er utrolig dårligt.
Gruppen fungere, i modsætning til mange andre gruppe, netop *fordi* der ikke
en den slags indlæg.Re: Lovlige indlæg i d.t.e.? (W as: Amatør-teknisk værksted (aka. hacke rspace) i Århus)
Quoted text here. Click to load it

Ok, så vi er nu fremme ved at mit opslag til fulde falder inden for
fundsatsen, på nær det manglende oplæg til "diskussion"?

Det du har gang i er useriøst juristeri, som lige så godt kan bruges til
at fordømme stort set alle andre tråde.


Quoted text here. Click to load it

Ja, det er der da heller ikke noget i vejen for, har det nogen sinde
været et problem?

Tror du der findes så mange elektronik fuskere at det kan blive et problem?

Læg mærke til at man, hvis det skulle blive et problem med de mange
opslag, kan vi oprette dk.teknik.elektronik.opslag til formålet, men
grunden til den gruppe ikke findes er at der ikke er et behov.


Quoted text here. Click to load it

Hvad der er OT ikke defineret ved nærlæsning af fundsatsen, det er ikke
noget juridisk bindende dokument, men blot en løselig nedskrivning af
praksis. Hvad der er off-topic er defineret ved hvem der læser gruppen
og deres interesse i det enkelte indlæg.

Din mening om hvad der er OT vejer ikke tungere end hvad en hver anden
læser mener, derfor må du argumentere for hvorfor du tror at det er
dårligt for gruppen, generelt, at tillade opslag om hackerspaces.

Ind til videre har jeg ikke læst et eneste argument for hvorfor gruppen
bliver skadet af et opslag om en elektronik-fuskende forening, som ikke
bunder i en meget snæver og selektiv læsning af fundsatsen.

Alt juristeri omhandlende fundsatsen er pr. definition Off-topic, så det
er svært at se hvordan du synes du har forbedret signal/støj forholdet
med alt dit kævl.

--
  Flemming Frandsen - http://dren.dk - YAPH
  Medlem af hackerspacet i Århus: http://OSAA.dk /

Re: Amatør-teknisk værksted (aka. h ackerspace) i Århus
Quoted text here. Click to load it

Jeg synes du tager fejl.

Ikke fordi det ikke er et opslag jeg postede, det er nok svært at komme
uden om at det er, men fordi det er on-topic og ikke-kommercielt.

I øvrigt er gruppen ikke præget af en så voldsom mængde af traffik at
det er svært for dig at navigere uden om de indlæg og tråde du ikke
synes er interessante, så er det er ikke et praktisk problem du forsøger
at bekæmpe.

Hvis der var mange hundrede nye tråde, hver eneste dag, ville du måske
have en pointe, men at slå ned på en ellers on-topic post fordi den ikke
passe nøjagtigt ned i fundsatsen for gruppen er paragrafrytteri, som
ikke er set mage siden Fidonets undergang.

Jeg skal sørge for at lade være med at lave flere opslag om emnet, for
jeg orker ikke brok fra det anonyme, selv udråbte netpoliti.


Det er overordentligt skuffende at se på dine indlæg i denne gruppe, det
ser ud til at du primært koncentrer dig om at bidrage med småsure
henstillinger, i stedet for at snakke elektronik.

Jeg vil anbefale at du i al fremtid poster dine henstillinger et sted
hvor jeg, og andre der er mere interesserede i at snakke elektronik end
paragrafrytteri, ikke behøver at bruge tid på at ignorere dem, f.eks. i
dk.snak.mudderkastning.

--
  Flemming Frandsen - http://dren.dk - YAPH
  Medlem af hackerspacet i Århus: http://osaa.dk /

Re: Amatør-teknisk værksted (aka. h ackerspace) i Århus
Flemming Frandsen snipped-for-privacy@nrvissing.dk skrev:
Quoted text here. Click to load it

Hjernedøde idiot, du kaster bare en fut til mudder-gruppen *uden* at
skrive det, og ja, du har skrevet at du mener at snakken skulle foregå der.

Men uanset hvad, gad vide hvad vi andre må smide af opslag på diverse
opslagstavler hos jer, bare det handler *lidt* om elektronik?!..

/Hauge

Re: Amatør-teknisk værksted (aka. h ackerspace) i Århus
Quoted text here. Click to load it

Wow.

*plonk*

--
  Flemming Frandsen - http://dren.dk - YAPH
  Medlem af hackerspacet i Århus: http://osaa.dk /

Re: Amatør-teknisk værksted (aka. h ackerspace) i Århus
Flemming Frandsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

Hehe, stadig lige grinagtig.

/Hauge

Re: Amatør-teknisk værksted (aka. hacker space) i Århus
Hej
Quoted text here. Click to load it

Glad nu?
Fjols!

/Martin

Re: Amatør-teknisk værksted (aka. hackerspace) i Århus
Hej Flemming

Quoted text here. Click to load it

Det er vidst dig der skal finde et andet sted at poste, denne gruppe
handler om elektronik og ikke om opslag af klubber.

Og så er det direkte dumt af dig at sætte FUT på uden at fortælle det.

--
Mvh
MaxSite Timeline