Afkobling

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Er det korrekt at behovet for afkoblingskondensatorer i digitale kredsløb
forsvinder hvis man anvender 4 lagsprint med Ground og Vcc lag ?
Jeg kan se at behovet for kondensatorer i forb. med. pludselige ændringer i
forsyningsstrømmen pga. niveauskift i de digitale kredsløb forsvinder...men
kondensatorerne virker vel også som støjfiltre / LP-filtre i forbindelse med
forsyningsterminalerne på ICérne hvor strømforsyningens indre modstand er
modstanden og afkoblingskondensatoren kapaciteten i dette lavpasfilter ?!Re: Afkobling
Quoted text here. Click to load it
Den korte: nej,
Den længere: stadig nej, men behovet for afkoblinger ændres afhængig af
hvordan dit print iøvrigt udformes - især hvor meget kapacitet der er
imellem dine planer - hvis du lægger dine planer yderst er der ikke så meget
C som hvis de ligger som innerlag, tilgængæld er skærmningen bedre.
Men under alle omstændigheder har du brug for afkobling.


--
/carstenRe: Afkobling

Quoted text here. Click to load it

Du slipper ikke for afkobling, i digitalt regi er det nødvendig for at levere
tilstrækkelig strøm i skifteøjeblikket. Det største problem er induktans i
forsyningsvejen, og ikke den ohmske modstand. Nogle logik-famillier har dog ikke
så store krav til strømtræk, specielt ikke hvis de er langsomme.
Men det er en længere histore end som så...

    Mvh
            Kimjand
Site Timeline