800 VA?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej NG

Jeg påtænker at lave et lille "nød anlæg" til mit akvarie som består af en
800 VA UPS,
hvorpå der er tilkoblet en lille cirkulationspumpe på 7 W. Tanken er at hvis
der bliver
strømafbrydelse vil dette system holde gang i cirkulationen og iltniveauet i
akvariet, således
at alle fiskebasserne ikke dør hvis jeg er væk i længere tid af gangen.

Jeg har luret lidt rundt omkring om hvordan det hele hænger sammen, men det
har
efterhånden forvirret mig mere end godt er.

Mit spørgsmpl til jer er så:

Hvordan regner jeg ud hvor lang tid dette system vil holde sig kørende med
de ovenstående komponenter?

Hvordan ser tidsfordelingen ud hvis jeg skifter til en 5 W pumpe?

Håber nogen kan hjælpe :o)

--
_________________________________________

Med Venlig Hilsen

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: 800 VA?
Quoted text here. Click to load it

Det kan man ikke svare på, for du har ikke sagt noget om kapaciterten af
batteriet.

Bo //

Re: 800 VA?
Kapaciteten? Jeg skriver netop 800 VA fordi det er den måde man angiver
kapaciteten på en UPS på.....

På diverse sider om diverse UPS står der f.eks:

800 VA ~ 540 W i 5,4     min
eller          270 W i 17,6  min

Her kan man jo se at den ikke er proportional.....
Hvis man regner lidt på det (er usikker på fremgangsmåden) får jeg et
resultat ud der hedder

7 W i 416 min (6,94 timer)....(ved 540 W i 5,4 min)

7 W i 678 min (11,3 timer)....(ved 270 W i 17,6 min)

Det giver jo ikke det samme og det er det der forvirrer mig meget......

mvh jesper

Quoted text here. Click to load it


Re: 800 VA?
Jesper Villadsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

Betegnelsen VA er VoltAmpere, og angiver vitterlig den ydelse som
UPS'en kan give. I modsC3%A6tning til Watt er der i VA indregnet
"skineffekt" forC3%A5rsaget af f.eks. induktiv belastning.
Din UPS kan maksimalt levere 800VA. Hvor lC3%A6nge den kan det siger de
800 VA intet om.

Quoted text here. Click to load it
BF%BDden) fEF%BFBD%r jeg et
Quoted text here. Click to load it

Ja jeg er nu ogsC3%A5 noget usikker pC3%A5 dine beregninger. Der er ingen
sammenhC3%A6ng mellem de 800 VA og 540 W i 5,4 minutter. Det mC3%A5 vC3%
A6%re noget
fabrikanten har angivet, og sammenhC3%A6ngen mellem afgivet ydelse og
batteriets levetid skal enten aflC3%A6ses pC3%A5 en graf, og ellers bereg=
nes
ud fra en angivelse der indeholder en tidsenhed, som f.eks Wh eller
VAh.

Quoted text here. Click to load it

Er disse tal noget du har regnet dig frem til, eller er det
fabrikantens angivelser?

Det fC3%B8rste fC3%A5r jeg til 48.6 Wh, det andet til 79,2Wh, der er alts=
C3%A5
ikke umiddelbar proportionalitet.
Det er ikke usansynligt at UPS'ens virkningsgrad falder lidt ved stor
ydelse, men jeg synes forskellen er lidt rigelig stor. PrC3%B8v at genemg=
C3%A5
databladet for di UPS for alle tC3%A6nkelige referencer til noget der
indeholder en tidsenhed.
Skulle de finde pC3%A5 at bruge enheden Joule, skal du vC3%A6re opmC3%A6=
rksom pC3%A5
at denne enhed indeholder en tidsenhed.


Hilsen Kim

Re: 800 VA?
Quoted text here. Click to load it

Hej Kim.
Tak for svaret :o)

Betyder dine udregninger sE5% at min pumpe kan kF8%rer i (46 W/7 W) 3D% 6,9
timer?
og (79,2/7) 3D% 11,3 timer?.........det er jo det samme som jeg
fik.......

Producentens oplysninger kan findes her: (ca. midt pE5% siden under
batteries & runtime)
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku3D%BR800I

mvh jesper

Re: 800 VA?

Quoted text here. Click to load it

Falder LIDT?

Det er en meget barsk behandling, at aflade et batteri fra 100% til
mårks 10% på ca 5 minutter. Og så er der ingen batterier, der kan levere
den kapacitet, der opgives. Derfor er det MEGET optimistisk at oplyse 800VA.

Hvad sidder der reelt af batterier inde i kassen? -det er det, du skal
have fat i og så en aflade kurve.

Hvis jeg kigger på f,x en APC 800VA UPS, sidder der 2 stk 12V batterier
i serie, med en kapacitet på ca 7Ah pr stk.
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_VRLA_LC-R127R2P.pdf
-læg mærke til afladekurven, der viser, at et 12V batteri kun har en
spænding på ca 7V efter 10 minutter med 23Amp

Regner jeg at skulle trække 800 reelle watt fra dem bliver strømmen ca
33Amp. Hertil lægger vi virkningsgraden for UPS'en, og så er det nærmere
35Amp.

http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_VRLA_LC-R127R2P.pdf
-læg mærke til afladekurven, der viser, at et 12V batteri kun har en
spænding på ca 7V efter 10 minutter med 23Amp

Hvis du bare skal hente 10watt ud af den, bliver batteribelastningen så
lille, at du med god samvittighed kan regne med batterikapaciteten på ca
160Wh. selve UPS'en har en virkningsgrad på ca 80%, hvorfor du har ca
130Wh til din forbruger. Dermed har du ca 13 timer.

Men de 800VA er ikke en oplysning, der kan bruges til at beregne oppetid
med :-)

Bo //

Re: 800 VA?
Jesper Villadsen skrev:
Quoted text here. Click to load it
Hej,

Hvor stort er dit akvarie?
Jeg tror (uden at vide det) ikke at du skal være så bekymret over at
strømmen ryger! For det første, synes jeg at strømmen i DK plejer at
være ganske stabil. Og for det andet: hvis du har et nogenlunde normalt
forhold imellem fisk og planter, burde det ikke betyde noget at
cirkulationspumpen ikke kørte et par dage.
Jeg er selv lige flyttet, og har et akvarie på 250L. Da jeg ikke er
kommet på plads endnu, har min cirkulationspumpe ikke været sat til i en
lille uge nu, og mine fisk ser stadig ud til at trives.

Mvh Jonas

Re: 800 VA?

Quoted text here. Click to load it


Problemet opstår ikke de første mange timer efter at pumpen er stoppet.
Men hvis den får lov at stå et par dage, og herefter startes igen vil
pumpens indhold muligvis nå at gå i forrådnelse og det er skadeligt for
fiskene.

-Så efter min erfaring med 160liter fisketank er det ikke noget, jeg vil
ofre en UPS på. Strømmen når at komme igen, inden pumpen rådner...

Bo //

Re: 800 VA?
Hej Bo

Quoted text here. Click to load it

Egentlig pumpesvigt er vel også et større problem ?

Jeg kender 2 tilfælde af fiskedød (den ene kostede 30.000 kr) her
i sommer, begge skyldes defekte pumper, defekten skyldes for
høj varme på opbevaringspladsen.

--
Mvh MaxRe: 800 VA?
Quoted text here. Click to load it
dner...

Hej igen.....

StF8%rrelsen pE5% akvariet er mindre vigtigt......det er antallet er fisk
deri som er vigtig.....

jo flere fisk jo stF8%rre iltforbrug 3D% fisk lever kortere tid.....

Mhp planter sE5% har jeg ingen da det er Malawi cichlider jeg har deri.
(de E6%der dem hurtigere end jeg kan sE6%tte dem i) ((er prF8%vet!!!))

Eftersom der er fisk for et anseeligt belF8%b er det helt sikkert en
udgift jeg sagtens kan acceptere!!!

Bo>>

Quoted text here. Click to load it

Se det er noget jeg kan bruge til noget!!! :oD

Kan jeg eventuelt fE5% dig til at skrive dine beregninger ogsE5%? Jeg er
meget interesseret i at lE6%re noget nyt nemlig ;o)

mvh Jesper Villadsen

Re: 800 VA?
On Wed, 10 Sep 2008 22:50:59 +0200, "Jesper Villadsen"

Quoted text here. Click to load it
Hvis det er vigtigt for dig at holde pumpen kørende i en given tid bør
du nok forelægge dit problem for en UPS fabrikant/sælger.

UPSens virkningsgrad er mindre ved lille belastning end den er ved
større belastning, så en direkte sammenligning med med effekt forbrug
set over tid vil ikke nødvendigvis kunne bruges.

Quoted text here. Click to load it
Det er ikke sikkert at det gør den store forskel, kommer meget an på
UPSens virkningsgrad ved de forskellige belastninget og typen af
belastning.

Kontakt APC eller Powerware eller hvem du nu kan finde og forelæg din
udfordring og fortæl hvor længe du ønsker at kunne køre med din pumpe
ved strømsvigt.

Husk også at batterier ikke vare evigt, regn med 3-4 år ved ideelle
forhold, det vil i de fleste tilfælde sige, ikke for varmt og ikke for
mange afladninger.

Måske det skal gribes an på helt anden vis, feks. med nogle
buffertanke med luft under stort tryk du så kan koble automatisk ind
ved strømsvigt ?

/Hans

Re: 800 VA?

Quoted text here. Click to load it

Man kan osse købe gode batterier. De koster noget mere, og det er ikke
dem, der normalt sidder i en UPS (de skal være BILLIGE for at sælge
grejet). I mine UPS'er sidder der 2 Sonnenschien DryFit batterier
(A512/10). Normalt skifter jeg hvert 6-7år, uanset om de trænger eller
ej. UPS'en kører test på dem hver uge.

Bo //

Re: 800 VA?
Jesper Villadsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

//

Hej
Nu er UPS og APC ikke ligefrem den billigste konstellation, så jeg tænke
på om en simplere og billigere løsning ikke ville være at anvende:

    1 stk pumpe til 12 VDC
    1 stk indkapslet, vedligeholdelsesfri akku på 10-20 Ah
    1 stk simpel lader.

Laderen skal være i stand til at levere den nødvendige driftstrøm til
pumpen samt en (moderat) ladestrøm til akku.

Da systemet kører i parallel med netforsyningen sker overgang til
batteridrift automatisk ved netudfald. Ved genindkobling vil laderen
forsyne pumpen samt automatisk starte opladning af akku.

Pumpen skal være i stand til at håndtere maks. spænding fra akku ~ 14V.

Akku og lader kan købes billigt ved f.eks. Harald Nyborg.


Mvh.
Bjarne L.

Re: 800 VA?
Hej igen.

Ellers 2 rigtig gode forslag :o)

1. Luftforsyningen:
Da jeg bor i en lejlighed er der ikke for meget plads....en
trykbeholder fylder lidt og  sE5% skal man sE5% have en lavet en
ordentlig konstallation sE5%ledes det ikke bliver utE6%t diverse steder.
Jeg tE6%nker her pE5% hvis man har en trykbeholder med eks. 250 bar i,
kobling til slange og en drF8%vleventil og derefter en kobling over til
en luftsten eller ligende......sE5% kan man selvfF8%lgelig regne ud hvor
lang tid man har ved en bestemt udledning (L/min) af luft. Klart en
mulighed at overveje......;o) ............MEN det er IKKE direkte
luftbobler jeg har brug for i akvariet...jeg har ligesE5% meget bruger
for cirkulation og derved filtrering da Malawi cichlider er ekstremt
iltkrE6%vende vil de allerede gisps efter ilt efter ca 1 time med det
antal jeg har i akvariet (men det er nu rart nE5%r folk tE6%nker ud af
boksen)

2. 12 V DC:
En 12 V lF8%sning parallel med forsyningsnettet kunne mE5%ske godt vE6%re e=
n
lF8%sning.....en 12 V DC pumpe kan forsyne mig med 12.5 L/min dvs. 750 L/
h og det er meget passende til mit akaverie (325 L) - Det vil sige at
jeg fE5%r skiftet vandet i akvariet 2,3 gange i timen og det er helt
perfekt (i en nF8%dsituation altsE5%). Normalt ligger vandskiftet pE5% 4-6
gange pr. time for at opnE5% det bedste forhold for fiskene. Men et
batteri pE5% 10-20 Ah er det ikke for alt for lidt? hvis pumpen er som
dem de har i enten harald nyborg eller biltema trE6%kker de en strF8%m pE5%
11-20 A og sE5% holder sE5%dan et batteri jo ikke lang tid. Man kunne
mE5%ske oppe sig og tilslutte et 60 Ah bilbatteri men her kommer man
stadigvE6%k "kun" op pE5% en 5-6 timers drift. Og med de priser pE5% pumper
og batterier kan det slet ikke svare sig...


Man kunne evt. sE6%tte et bilbatteri op med en 230 V AC - 12 V DC
omformer men sE5%dan en koster ogsE5% imellem 500-1000 kr......og sE5% skal
man stadig have et batteri dertil.

Grunden til at jeg gerne ville bruge en UPS er at jeg kan fE5% den
billigt (omkring 500,-) og at jeg har 230 V pumper som giver det
F8%nsket flow. Derfor er det umiddelbart den billigste lF8%sning for
mig....

Jeg har snakket med en elektro ingeniF8%r i dag og han var rimeligt enig
i BoB4%s overslag pE5% en beregning....men det ender nok med at jeg lige
ringer eller skriver til en producent om fE5%r en snak med dem...

Og sE5% til sidst kF8%ber jeg sku nok en UPS og sE6%tter min pumpe til den
og sE5% ser hvor lang tid den kF8%rer ;o)

Jeg takker jer alle for jeres tid og jeg er blevet en del klogere pE5%
dette omrE5%de.

Mvh. Jesper Villadsen

Re: 800 VA?
Quoted text here. Click to load it

250 bar ???

Fy for pyffer, hvor vil du finde den kompressor der skal lade den op ?


Billader:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr45%72&Grp=&n10 %

Batteri:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr66%12&Grp=&n10 %

Inverter
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr66%56&Grp=&n10 %


Så har du 230 volt til en 7w pumpe i en god håndfuld timer (nærmest i et
døgn)....for 1050 kr
Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: 800 VA?
Klaus D. Mikkelsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

//
Og så er der også problemet med trykflasker ved brand.

Bjarne L

Re: 800 VA?
Hej

Jeg er dykker sE5% at fE5% fyldt 250 bar i en flaske er ikke ngoet
problem....

....og som bjarne siger kommer der ogsE5% en Joker ved brand....
(forsikringsmE6%ssigt)

mvh Jesper


Re: 800 VA?
On 11 Sep., 23:00, "Klaus D. Mikkelsen"
Quoted text here. Click to load it
10
10

Husk at standby driften for sE5%dan en harald-nyborg converter sikkert
er ret voldsom, sE5% up-time er vE6%sentligt lavere end den beregnede.

/Klaus

Re: 800 VA?
Quoted text here. Click to load it

Jeg har indberegnet ½A til standbydrift.


Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline