24VDC motor på netforsyning

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg har en motor 24 VDC som bruger ca. 18mA når den kører.
Den skal indbygges i en lille kasse og forsynes fra 230VAC..
For at kunne anvende en så lille kasse som muligt, ville jeg gerne undgå en
trafo.
Hvis man bare lavede det med en formodstand og en brokobling ville der
afsættes ca. 4W i modstanden.
Men det er måske ikke den bedste løsning.
Kunne man evt. anvende en kondensator og så lave noget faseforskydning,
eller er der andre forslag?

/TomRe: 24VDC motor på netforsyning
Jeg har en motor 24 VDC som bruger ca. 18mA når den kører.
Den skal indbygges i en lille kasse og forsynes fra 230VAC..
For at kunne anvende en så lille kasse som muligt, ville jeg gerne undgå en
trafo.
Hvis man bare lavede det med en formodstand og en brokobling ville der
afsættes ca. 4W i modstanden.
Men det er måske ikke den bedste løsning.
Kunne man evt. anvende en kondensator og så lave noget faseforskydning,
eller er der andre forslag?

/Tom

Re: 24VDC motor på netforsyning
Quoted text here. Click to load it

Hvad med en drosselspole?

Du er selv inde på noget med en faldmodstand som du kan forbinde i serie
med en kondensator for at få en mere "tabsfri" modstand.
Jeg ved ikke om en ladekonensator er nødvendig men en zenerdiode tværs
over motoren er nok en god ting.
Hvis der er ladekondensator efter endretteren skal zenerdioden være ca
24 v, ellers skal den snarere være 30 - 35 v for at undgå at motoren
bliver udsat for en for høj pulserende overspænding.

Husk at udregne formodstanden og seriekondensatorens samlede modstand
under pythagoras da der er et fasedrej imellem strøm og stænding når der
er en kondensator indblandet.

/Lars

Re: 24VDC motor på netforsyning
Lars Peter Larsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

Der skal bruges et serieelement, der fungerer som en formodstand med en
værdi i området: 0,9 * (230 - 24)/18 ~ 10kOhm.

Faktoren 0.9 kommer ind i billedet p.g.a. den efterfølgende ensretterbro
(middelværdi).

Hvis der anvendes en drossel som serieelement, vil det kræve en værdi på:

10000/2*3,14*50 ~ 32 Henry. Det er en ret voldsom størrelse.

En mere håndterbar udgave vil være en X2 kondensator på
330n/275VAC.
Xc = 1/2 * 3,14 * 50 * 330 * 10E-9 ~ 9,7kOhm.

Som nævnt tidligere i denne tråd vil en 1.3W zenerdiode over motoren
være en god ting. Evt en filterlyt, hvis nødvendigt. I det midste en
100n kondensator til at undertrykke kommuteringsstøj.

mvh.
Bjarne

Re: 24VDC motor på netforsyning
Quoted text here. Click to load it
Hej Bjarne

Dvs. bare en 330n i serie med brokoblingen, og en zener på 30V 1,3W og en
100n over motoren.
Skal der ikke også en serie / for-modstand på?
Hvad er en X2 kondensator?

/Tom


Re: 24VDC motor på netforsyning
Tom skrev:
Quoted text here. Click to load it


//
Hej Tom


-------------- X kondensatorer.

X og Y kondensatorer er komponenter, der er godkendt til anvendelse i
forbindelse med netfiltre. De er indelt i forskellige klasser efter
anvendelsesområde (industri, let industri, husholdning etc).

X2 kondensatorer kan modstå spikes op til 2.5kV

I eksempelvis en 230V-boremaskine sidder der en X kondensator på
indgangssiden mellem fase og neutral. I en PC er der også placeret en X
kondensator mellem fase og 0 og yderligere to Y kondensatorer mellem
h.h.v. fase / sikkerhedsjord og neutral / sikkerhedsjord.

Y kondensatorer er de komponenter, der kan give nogle virkelige
"spændende" oplevelser, når LAN-forbindelsen fra en forskriftsmæssig
jordet server plugges ind i ikke-jordet PC. Her ligger PC'ens kabinet
kapacitivt på ca den halve netspænding.

Se evt. http://my.execpc.com/~endlr/line-filter.html


-------------- Den aktuelle konstruktion.

Hvis du indsætter en 1k/1W modstand i serie med en X2 kondensator på
330n begrænses indkoblingsstrømmen, hvis kredsløbet f.eks. indkobles
midt i en halvperiode. Der afsættes ca 0,6W i modstanden.

Kredsløbets aktuelle impedans (Z) vil herefter være ca 9.9kOhm. Dette
giver en tilsyneladende effekt (VA) på 5,3W, men på grund af
faseforskydningen vil nytteeffekten, der optages fra nettet, være ca.
1,2W (motor + seriemodstand).

Nu hører X2 kondensatorer ikke til verdens mindste komponenter og
samtidig er kredsløbet ikke berøringssikker. Så har du overvejet at
anvende en 1VA trafo i stedet? Den vil ca. fylde det dobbelte af
kondensator og formodstand, men giver nogle umiddelbare fordele: Ingen
berøringsfare og normalt er denne trafostørrelse også
kortslutningssikret. Eller hvad med en standard netadaptor: 230VAC/24VDC?

Bjarne
//


Site Timeline