1 af 4 latch

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg skal have lavet et kredslF8%b, som har 4 indgange. PE5% en af disse ind=
gange kommer en kortvarig puls. KredslF8%bet skal have 4 udgange til hver s=
in LED, som skal lyse konstant, nE5%r der har vE6%ret en puls pE5% den tils=
varende indgang.20%
Eller beskrevet pE5% en anden mE5%de: Jeg skal have en LED-indikation af 4 =
tryktaster.
Findes der en IC, der umiddelbart kan det?
Hilsen
Poul

Re: 1 af 4 latch
Hej Poul

Quoted text here. Click to load it


En quad flip flop skulle vel kunne klare det.

--
Mvh
MaxRe: 1 af 4 latch
Den mandag den 4. juni 2012 13.12.16 UTC+2 skrev Max:
Quoted text here. Click to load it

Jeg har kigget lidt pE5% en quad flipflop. Det er en D-flipflop. Hvordan st=
yrer jeg sE5% signalerne ind (i forhold til clock og reset)
Hilsen
Poul

Re: 1 af 4 latch
Den mandag den 4. juni 2012 17.54.41 UTC+2 skrev Poul Jensen:
Quoted text here. Click to load it


Re: 1 af 4 latch
Quoted text here. Click to load it
kommer en kortvarig puls. Kredsløbet skal have 4 udgange til hver sin LED, som
skal lyse konstant, når der har været en puls på den tilsvarende indgang.
Quoted text here. Click to load it
tryktaster.
Quoted text here. Click to load it

Enten en SR-flipflop - i sin simpleste form to nand-gates koblet over
kryds som Flip-Flop. - Se evt data på 74ls279 hvis den findes, ellers
bare 74279. Flipflopperne kan laves med to gates fra en CD4011 eller en
74hc00

Eller en D-flipflop hvor D-indgangen er lagt høj og pulsen bruges til at
trigge clock/latch indgangen. f.eks 2 stk 74hc74 eller CD4013 der hver
indeholder 2 stk D-flipflops

De ovennævnte flipflops har en indgang hvorfra de kan resettes.

Skal det være så drastisk at lysdioden først slukkes når strømmen
igennem kredsen afbrydes kan det laves endnu simplere med tyristor som
kan laves at en NPN og PNP-transistor hvor NPN-basis er forbundet til
PNP-collector og igennem en stor modstand tiæ NPN-emitter.
PNP-basis er forbundet til NPN-collector og gennem en stor modstand til
PNP-emitteren. NPN-emitteren er forbundet til stel og PNP-emitteren med
lysdioden og dens seriemodstand.
Kredsløbet trigges ved at lægge PNP-basis kortvarigt til stel igennem en
modstand eller give en positiv puls ind på NPN-basis.

Godfornøjelse.

/Lars

Re: 1 af 4 latch
Den 04-06-2012 13:09, Poul Jensen skrev:
Quoted text here. Click to load it
kommer en kortvarig puls. Kredsløbet skal have 4 udgange til hver sin LED, som
skal lyse konstant, når der har været en puls på den tilsvarende indgang.
Quoted text here. Click to load it
tryktaster.
Quoted text here. Click to load it

Det lyder som det, man bruger til en "hvem kan svare først"-quiz

http://www.kpsec.freeuk.com/projects/quiz.htm

Endnu mere simpelt:
http://www.simplecircuitdiagram.com/2010/06/25/fastest-quiz-bellalarm /

Google efter "quiz circuit diagram"

Leif


Re: 1 af 4 latch
Quoted text here. Click to load it
er sin LED, som skal lyse konstant, nE5%r der har vE6%ret en puls pE5% den =
tilsvarende indgang.
Quoted text here. Click to load it

Tak for de gode henvisninger.
De viste lF8%sninger har imidlertid den hage, at trigger sker internt i
kredlF8%bet plus at det involverer en reset-funktion. Jeg har 4
triggerpulser, som jeg skal have indikeret. De 4 triggerpulser kommer
i vilkE5%rlig rE6%kkefF8%lge og pE5% vilkE5%rlige tidspunkter.
Jeg laver nok en lF8%sning med 4 R-S flip-flops, som settes og resettes
via en diodematrix. Det er ikke den mest simple lF8%sning, men den vil
virke.
Hilsen
Poul

Re: 1 af 4 latch
Den 05-06-2012 21:00, Poul Jensen skrev:
Quoted text here. Click to load it
kommer en kortvarig puls. Kredsløbet skal have 4 udgange til hver sin LED, som
skal lyse konstant, når der har været en puls på den tilsvarende indgang.
Quoted text here. Click to load it
tryktaster.
Quoted text here. Click to load it
simpelt:http://www.simplecircuitdiagram.com/2010/06/25/fastest-quiz-bellalarm /
Quoted text here. Click to load it

Ok, så må du lige specificere lidt nærmere hvad der skal ske.

Når der kommer en puls, skal LEDen for den kanal tænde. Men hvad med de
andre? Skal de slukke, så der kun er en LED tændt af gangen, skal der
kunne være flere tændt samtidig, og hvordan slukkes der?

Hvad hvis der er signal på flere indgange samtidig?

LeifRe: 1 af 4 latch
Jeg ville bruge en PIC og lave det i software
Overkill? Yes men den ligger i skuffen og er super nemt / hurtigt samt nemt
at ændre hvis man vil have en ny funktion
Brugte det for nogle år siden til Quiz knapper med autoreset efter 5 sec

Wiljan


Re: 1 af 4 latch
Quoted text here. Click to load it
hver sin LED, som skal lyse konstant, nE5%r der har vE6%ret en puls pE5% de=
n tilsvarende indgang.
Quoted text here. Click to load it

VirkemE5%den skal vE6%re sE5%ledes: NE5%r der kommer en puls pE5% en af de =
fire
linier, skal den LED lyse op og fortsE6%tte med at lyse indtil der sker
yderligere. De F8%vrige tre LEDs, som ikke har fE5%et nogen puls ind skal
vE6%re slukket og det skal de indtil der sker yderligere. Rent praktisk
vil jeg realisere det ved at bruge 4 stk RS flip-flop. Pulsen setter
den givne flip-flop, sE5%ledes at LED'en lyser op. Samme puls resetter
de tre F8%vrige RS flip-flops. NE5%r der kommer en ny puls pE5% en af de de
andre linier, vil proceduren gentage sig som beskrevet. Det, at styre
pulserne til at sette hhv. resette flip-flop'erne, gF8%res meget enkelt
og logisk med diodematrixen.
Der vil ikke komme signal pE5% flere indgange samtidig (er en
forudsE6%tning).
Hilsen
Poul

Site Timeline