Ups iskapča...

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Croatian to

Threaded View
Pozdrav,


ThnxRe: Ups iskap?a...
On 16.1.2019. 17:40, D@rius wrote:
Quoted text here. Click to load it


sekundara ide jedna dioda na microcontroller. Microcontroller mjeri  
100W i izmjerio koliki je napon na diodi koja ide sa sekundara strujnog  
trafa i onda bi takav napon doveo preko druge diode i djeljitelja na tu  


pumpu od centralnog grijanja koja je oko 50-60W.
  Nadam se da sam pomogao :)

Re: Ups iskapea...

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it
Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Da, za pumpu je  :-)


mikrokontroler?
https://postimg.cc/GBNdRwS0

Zahvaljujem.
Re: Ups iskapea...

Quoted text here. Click to load it

Ja sam to radio na Blazer Vista 800, mislim da je ovo drugi model,  


idu prema microcontrolleru. Uzmi voltmetar i mjeri napon na diodi kod  minimalnu vrijednost tako microcontroller misli da ima dovoljno  

srednjeg izvoda spojiti drugu diodu (npr. 1n4148) na katodu ove diode  
koja ide sa trafa i fino podesiti taj napon.  Pozdrav

Re: Ups iskap?a...
On 16.1.2019. 17:40, D@rius wrote:
Quoted text here. Click to load it


sekundara ide jedna dioda na microcontroller. Microcontroller mjeri  
100W i izmjerio koliki je napon na diodi koja ide sa sekundara strujnog  
trafa i onda bi takav napon doveo preko druge diode i djeljitelja na tu  


pumpu od centralnog grijanja koja je oko 50-60W.
  Nadam se da sam pomogao :)

Re: Ups iskap?a...
On 16.1.2019. 17:40, D@rius wrote:
Quoted text here. Click to load it
Site Timeline