Kvar invertera, tražim pomoć

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Croatian to

Susjed donio Samsung le32-c530 LCD televizor koji ne radi nakon
grmljavine. Nosio ga je u servis ali nakon B9%to su mu rekli da popravak
koB9%ta 1000kn tv je zavrB9%io u mojoj garaBE%i :).
Sa interneta sam skinuo service manual ali u njemu nema sheme
invertera ni napajanja, samo main pcb-a tako da neznam prave
vrijednosti elemenata.
Nakon B9%to se ukljuE8%i u struju ne svijetli stb ledica i nema ni jednog
napona na izlazu iz mreBE%e, sve dok ne iskopE8%am napajanje prema glavnoj
ploE8%i nakon E8%ega proradi osvjetljenje lcd-a.

Na konektoru od invertera ima 14 pinova, prvih 10 je povezano po 5 za
+/- napajanja koje uredno dobija, ostala 4 su kontrolne veze. Jedna
od  tih 4 je inverter error out,  kada nju odlemim proradi napajanje
prema glvnoj ploE8%i i upali se stby ledica na tv-u ali i dalje nemogu
upaliti tv.

Na inverteru sam provjerio  sve tranzistorem diode i otpornike, za
elemenete sa slovom D pretpostavljam da su osiguraE8%i jer svi imaju
manje od jednog oma. Trafoi imaju po tri odovojena namotaja na primaru
i dva na sekundaru.
Otpor sekundarnih namota je oko 1 KR dok primarne namotaje nemogu
provjeriti sa instrumentom, multimetar poE8%me mjeriti do 20 MR i stane.

C8%etiri zaokruBE%ene diode u kratkom spoju, sve E8%etiri idu na integrirac
nepoznate oznake. Kada odlemim integrirac ili neku od tih dioda i
dalje ostane kratki spoj na lemnim mjestima gdje je bila dioda.
Vjerojatno zbog nekog otpornika u tom krugu.

Na desnoj strani svaki od krajnjih izvoda za vn trafo ide na svoj mali
tranzistor dok su na lijevoj strani meF0%usobno u kratkom spoju.

Otpor izmeF0%u lemnih mjesta primara trafoa je takoF0%er razliE8%it na
lijevoj i desnoj strani. Na jednoj strani je u Megaomima a na drugoj u
Kiloomima.

Slike:
<a href3D%"http://tinypic.com?ref3D%xva6v" target3D%"_blank"><img
src3D%"
http://i51.tinypic.com/xva6v.jpg" border3D%"0" alt3D%"Image and vide=
o
hosting by TinyPic"></a>

<a href3D%"http://tinypic.com?ref3D%2dum7vo" target3D%"_blank"><img
src3D%"
http://i55.tinypic.com/2dum7vo.jpg" border3D%"0" alt3D%"Image and
video hosting by TinyPic"></a>

<a href3D%"http://tinypic.com?ref3D%33u9wn8" target3D%"_blank"><img
src3D%"
http://i52.tinypic.com/33u9wn8.jpg" border3D%"0" alt3D%"Image and
video hosting by TinyPic"></a>


Bio bih zahvalana ako mi netko moBE%e pomoE8%i pri popravku, bojim se
naruE8%iti novi inverter, ako se ispostavi da nije do njega ostaje mi
troB9%ak od 600 kn.

Site Timeline